Fritvalgstillæg

Penge
En del af din løn bliver udbetalt som et fritvalgstillæg... Det frie valg består i, at du kan vælge om tillægget skal udbetales som løn eller bruges til forhøjelse af pensionsprocenten.

Som en del af lønnen er der i den kommunale overenskomst lavet et fritvalgstillæg – det er i øjeblikket på 1,38%. af lønnen. Du kan selv vælge, om du vil have tillægget udbetalt eller bruge det til at forhøje indbetalingen til din pension i Lærernes Pension. Som udgangspunkt vælges dette for et år af gangen (ens valg fortsætter, hvis man intet gør), og man skal ifølge overenskomsten give besked inden den 1. oktober, såfremt man vil lave om på ens valg. Det foregår via ”Medarbejdernet”.

Emner

Målgruppe