OK21

Ok 21
En samlet styrelse for Randers Lærerforening udtrykker deres holdning til den kommende afstemning om OK 21 gennem formandskabet.

Næstformand Randers Lærerforening Mads Christensen begrunder sit ja på følgende måde: ”Vi står foran en periode med indfasning af A20, en arbejdstidsaftale, der skal fører folkeskolen og lærerarbejdet hen mod arbejdsforhold, der gavner elevernes dannelse og uddannelse. A20 bygger på samarbejde, professionel kapital og styrker vores arbejdsmiljø. I det lys står vi overfor en overenskomst afstemning, som skal bygge videre på de værdier. Ved at stemme ja til det fremlagte forslag arbejder vi i fællesskab videre på at skabe den gode skole for alle de lærerkolleger, vi har i hele Danmark.

Et ja til overenskomsten vil skabe ro og om folkeskolen, sikre en reallønsstigning og være med til at løfte de lavest lønnede og vores egne børnehaveklasseledere.

Jeg vil opfordre til at stemme ja til det overenskomstforslag der er forhandlet hjem”.

Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening siger: ”Vi har fået et overenskomstresultat, og indrømmet armene er ikke højt hævet over hovedet, men jeg anbefaler alligevel et ja. Det skyldes bl.a., at vi trods de udfordringer og den usikkerhed COvid-19 har skabt for den økonomiske situation, har fået et resultat, der sikrer reallønnen og endog giver en lille fremgang. Desuden er der sikret yderligere lønforbedringer for bl.a. børnehaveklasselederne og ”PB’erne” i ernæring og sundhed.”

Og Leif fortæller desuden, at: ”Udover lønstigningerne er der en række andre forbedringer, bl.a. er der aftalt en udvidelse af retten til sorgorlov, man skal se på en ny aftale for praktiklærere, og der skal iværksættes et projekt om kompetenceudvikling. Desuden forbedres gruppelivsordningen. Udover vores egne krav, hvoraf nogle blev afvist, skal vi jo også huske på, at en forhandling, der ender med et forlig, kræver to parter, der bliver enige. KL havde også en række krav, hvoraf flere – såfremt det var imødekommet fra vores side – for mit vedkommende havde været ensbetydende med, at jeg havde stemt nej. Sådan endte det heldigvis ikke. Så to opfordringer fra mig – Stem uanset om du stemmer ja eller nej, for en høj stemmeprocent er vigtig. Og da jeg selv stemmer ja, opfordrer jeg til, at du også gør dette,” slutter Leif Plauborg.

De tre øvrige styrelsesmedlemmer i Randers Lærerforening anbefaler ligeledes, at du stemmer ja til OK21.

Emner

Målgruppe