Høringssvar til forslaget om yderligere et 10. klassestilbud

Skole 2 570251
Randers Lærerforening har udarbejdet et høringssvar til forslaget om etablering af yderligere et 10. klassescenter i Randers Kommune

 

Randers Lærerforening er positiv overfor forslaget om oprettelse af yderligere et 10. klassestilbud i folkeskolen i Randers Kommune.

I sagsfremstillingen er der en række gode argumenter for bevarelse af det nuværende tilbud – Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen og oprettelsen af et nyt tilbud på Tirsdalens Skole, hvorfor vi ikke vil tilføje yderligere til denne argumentation.

Vi vil i stedet understrege vigtigheden af og den store betydning, det har for eleverne i Nordbyen og den nordlige del af kommunen, at der også i fremtiden er et 10. klassestilbud på Nørrevangsskolen. Tilsvarende deler vi også den overbevisning, at det for en gruppe af elever - særligt de, der er bosiddende syd for åen/fjorden – vil være attraktivt at søge et alment 10. klassestilbud på en folkeskole beliggende i den sydlige del af Randers. Dette understøtter målet med at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg.

Når man træffer beslutningen, er det vigtigt, at man i byrådet holder fokus på, at såvel Nørrevangsskolen som Tirsdalens Skole, skal have mulighed for og ressource til at udarbejde profiler for deres kommende tilbud således, at tilbuddene kan være klar til præsentation forud for, at eleverne i 9. årgang i starten 2022 skal vælge mellem de forskellige muligheder i skoleåret 2022/2023.

En af konsekvenserne kan være, at arbejdet med et eller flere øvrige indsatsområder må udskydes, mens arbejdet med profil m.m. for 10. klasse står på.

Tiltaget vil være godt i forhold til at skaffe en bredere profil og flere muligheder for elever, der overvejer 10. klassestilbuddene. Alle har en interesse i, at der i folkeskoleregi laves de bedst mulige tilbud for de elever, der ikke efter 9. årgang starter på en ungdomsuddannelse.