Arbejdstidsaftale på PPR

Ppr Aftale4
Den 29. juni underskrev leder af PPR i Randers Maria Virhøj Madsen og formand for Randers Lærerforening Leif Plauborg en arbejdstidsaftale for tale-/hørelærerne i Randers Kommune.

Aftalen sætter rammer for et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for elever og forældre
PPR Randers og Randers Lærerforening har netop indgået en aftale om arbejdstiden for tale-/hørelærerne på PPR Randers. Aftalen skal sikre det gode samarbejde og en gennemsigtighed i arbejdsforholdene for den enkelte tale-/hørelærer, således at der er mulighed for både at hjælpe børn og unge i forhold til den enkeltes behov, men også gives mulighed for at løse de mangeartede opgaver, der findes på PPR Randers.

Aftalen er baseret på den centrale arbejdstidsaftale, som KL og Danmarks Lærerforening indgik i efter 2020.

”Igennem denne aftale sikrer vi en ramme for undervisning og råd og vejledning til de nærmeste voksne samt et fokus på, at tale-/hørelærerne både har behov for forberedelse og efterbehandling af undervisningen, samt en række administrative opgaver, kursusvirksomhed m.m.. Sigtet har været, at vi får lavet en opdeling, der giver en gennemsigtighed i planlægningen, et overblik over arbejdsopgaverne og den nødvendige fleksibilitet”, fortæller Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening.

Maria Virhøj Madsen, leder af PPR Randers fortæller: ”Aftalen er med til at vi fastholder det nuværende rigtig gode samarbejde på PPR mellem ledelsen og medarbejderne samt giver en god basis for at videreudvikle dette til fordel for de børn, unge og familier, der har kontakt til PPR. Vi har set på, hvad vi gør i dag, der giver god mening og tilpasset dette til de nye aftalte rammer for arbejdstiden.”

”Det kommende skoleår er planlagt efter A20-aftalen, og efter sommerferien vil der blive afholdt møde for de implicerede tale-/hørelærere, og derfra vil vi sammen med tillidsrepræsentanten og kollegerne på PPR Randers arbejde på, at aftalen og tankerne bag denne bliver implementeret fuldt ud”, slutter Maria Virhøj Madsen og Leif Plauborg.

Yderligere oplysninger:

Maria Virhøj Madsen, leder af PPR Randers 2013 6865
Leif Plauborg, formand Randers Lærerforening 4093 9678

Aftale om arbejdstid på PPR

Randers Lærerforening og PPR's aftale om arbejdstid for tale-/hørelærerne

Emner

Målgruppe