Ny arbejdstidsaftale for skoleåret 2021/22

Aftale Skole 1Red
Den 15. januar underskrev Skolechef Jesper Kousholt og formand for Randers Lærerforening Leif Plauborg en arbejdstidsaftale for folkeskoleområdet i Randers Kommune

Ny arbejdstidsaftale sikrer høj kvalitet for eleverne

Randers Kommune og Randers Lærerforening har netop indgået en aftale om en ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolerne i Randers. Skolelederforeningen har været med i processen som aktiv sparringspartner. Aftalen skal styrke undervisningen både gennem tid til forberedelse, efterbehandling og mulighed for at løse de mange andre opgaver, der er omkring arbejdet. Dermed sikrer aftalen et fortsat fokus på at styrke kvaliteten i skolen.

Aftalen baserer sig på den centrale arbejdstidsaftale A20, som blev indgået mellem KL og LC i august 2020, og derefter er der tilføjet en række elementer.

Lærernes og børnehaveklasseledernes tid er med den nye aftale inddelt i tre store klumper: Undervisning, Forberedelse/efterbehandling, og Andre opgaver som for eksempel kan være planlægning af skole-/hjemsamarbejde, skolefester, prøver, personalemøder, deltagelse i arbejdsgrupper, netværksmøder og en række andre elementer som også understøtter, at elevernes skoleliv har kvalitet. Samtidig sikrer aftalen, at der bliver sat tid af til, at undervisningen bliver forberedt og, at der bliver mulighed for at løse andre opgaver kvalificeret og med fokus på elevernes færdigheder, kundskaber, dannelse, trivsel og udvikling.  

”Med aftalen understreger vi, at der skal sættes tid af til kvalitet i undervisningen. Det er meget væsentligt, at en lærer og børnehaveklasseleder kan sikre kvalitet i undervisningen, og det kræver tid. Jeg er derfor rigtig glad for aftalen” siger Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune.

”I Randers Lærerforening er vi meget tilfredse med forløbet og resultatet af vores forhandlinger om implementering af A20. Der har været enighed om, at væsentlige områder fra vores lokalaftale skulle bevares og tilpasses A20, ” siger Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening og fortsætter:
”Vi vil gerne gøre opmærksom på, at puljen til forberedelse er blevet adskilt fra Anden tid. Dette finder vi særligt vigtigt i forhold til at give lærere og børnehaveklasseledere mulighed for at forberede undervisningen bedst muligt. Ligeledes har vi fået sat et fornuftigt max på antallet af lektioner, som den enkelte skal præstere”.

” Randers Skolelederforening har deltaget som aktiv sparringspartner i de nyligt afsluttede forhandlinger. Vi har oplevet forhandlingerne som konstruktive og båret af en fælles vilje til at opnå konsensus. Vi noterer med meget stor tilfredshed, at der er opnået enighed om en aftale, der er tillidsbaseret og meget enkel at administrere”, siger Carsten F. Andersen, formand i Randers Skolelederforening.  

”Aftalen betyder, at lærere og børnehaveklasseledere er sikret et minimum af undervisningstimer om året samt et maksimum på antallet af undervisningslektioner. På den måde bliver de øvrige centrale opgaver fordelt mellem flere dygtige medarbejdere, som det også er ånden i aftalen. Aftalen i sin helhed står på tre grundpiller, fleksibilitet, samarbejde og det lokale råderum” siger Jesper Kousholt.

Med underskriften på aftalen går arbejdet med at udbrede kendskabet til indholdet nu i gang, sådan at både skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kender rammerne for deres arbejde på folkeskolerne.

Yderligere oplysninger:

Jesper Kousholt, skolechef, Randers Kommune: 21998573

Leif Plauborg, formand, Randers Lærerforening: 4093 9678

Carsten Fredslund Andersen, formand for Randers Skolelederforening: 30563449

Arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

Arbejdstidsaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening gældende fra den 1. august 2021. Planlægningsbestemmelserne i §4 er gældende for planlægningen af skoleåret 2021/22

Emner