Udvalg opfordrer ministeren til at droppe de nationale test

Nationale Tests
Skole- og Uddannelsesudvalget opfordrer Undervisningsministeren til at droppe de nationale test i år.

På mødet i Skole- og Uddannelsesudvalget den 23. februar var der et punkt om de nationale test. SF og Socialdemokraterne havde fremsendt et beslutningsforslag om, at man skulle anmode om, at undervisningsministeren dropper de nationale test i år. Teksten til forslaget: "Med baggrund i nedenstående tekst ønsker Socialdemokratiet og SF, at vi i udvalget drøfter og tager stilling til, om vi skal sende en appel til regeringen om at droppe planen om de nationale test og dermed bakke op om initiativet fra SF og S i Aarhus Kommune."

Beslutningen blev, at udvalgsformand Steen Bundgaard skriver til ministeriet med en opfordring om, at man opgiver de nationale test i dette helt særlige skoleår.

"Det er en beslutning som vi fra Randers Lærerforening kun kan bakke op om", fortæller formand Leif Plauborg, og han fortsætter: "En ting er, hvor meget eller snarere hvor lidt nationale test kan bidrage med, noget andet er, at lærerne helt sikkert er i stand til at vurdere eleverne udfra det der foregår i undervisningen, egne udviklede test  og evalueringer ud fra kendskabet til eleverne, og via den efterbehandling der finder sted efter undervisningen.

Lad os nu bruge tiden fornuftigt på det det handler om, nemlig at få eleverne godt og trygt tilbage i skolen, og så bruge tiden og energien på det burde handle om lige nu, nemlig at får skabt trivsel for eleverne, får genskabt fællesskabet i undervisningslokalerne og får rettet fokus på, hvilke andre udfordringer nedlukningsperioden har skabt for eleverne. Det sidste sker ikke gennem en national test, men i mødet mellem læreren og eleverne og deres samtale i undervisningssituationen", slutter Leif Plauborg.

Referatet fra punktet på Skole- og Uddannelsesudvalgsmødet kan læses her.

Emner

Målgruppe