Genåbning af skolerne

Fra på mandag den 8. februar genåbner skolerne for 0.-4. klasse – noget alle har set frem til med glæde og også nogle med bekymring.

Vi (og vi er mange) – både elever, forældre og lærere/børnehaveklasseledere – glædes over, at eleverne igen skal undervises på skolerne, at de skal være en del af undervisningens fællesskab, og vi trods afstandskrav, værnemidler, klassen/holdet som fast fællesskab, nye restriktioner og et fokus på, at pandemien stadig er der, kan opleve glæden ved samværet om undervisning og de sociale relationer til kammerater og lærere.

Vi skal lære af og huske på genåbningen sidste forår, for der er en lang række gode erfaringer at tage med. Heldigvis er reglerne om nødundervisning stadig gældende, hvilket betyder, at der er mulighed for at lave lokale løsninger i form af fx kortere skoledage, mindre hold, to-lærerordninger m.m.. Med andre ord altså en mulighed for at bruge ressourcerne bedst muligt ude på den enkelte skole.

Genåbningen skal ikke være et kapløb og en konkurrence mellem skolerne om hurtigst, flest timer eller noget helt tredje. Det vigtigste er en proces, der sikrer en god genåbning på alle skoler, men også genåbninger og undervisningstilbud, der ikke vil være ens på alle skoler.

Processen frem til genåbningen skal være båret oppe af et tæt samarbejde mellem skoleleder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, de ansatte, forvaltning og Randers Lærerforening. Et samarbejde vi har gode og positive erfaringer med.

For at genåbningen skal blive en succes, skal der bl.a. være mulighed for (lyn)test på arbejdspladsen, smitteopsporing, og at rengøringen er i orden. Vi skal huske på, at trods glæden ved at skolerne åbner igen, så har alle en bekymring for enten selv at blive smittet, eller at smitten bringes med hjem til familien.

Kort sagt skal genåbningen ske på en sundhedsforsvarlig måde for både elever og lærere, for tryghed for de ansatte er en vigtig faktor, for at de kan bidrage til en velkendt og savnet hverdag blandt elever i 0. – 4. klasse.

Bragt som læserbrev på amtsavisen.dk