3 ud af 4 lærere stemte ja til A20 i Randers

Afstemning
På landsplan stemte 2 ud af 3 lærere ja til aftalen om arbejdstid. I Randers Lærerforening var det 3 ud af 4 krydser, der var sat ved ja'et.

I Randers 73,4 % stemte ja for aftalen, 26,6 % stemte nej og den samlede stemmeprocent udgjorde 77 % af de stemmeberettige lærere. En samlet stemmeprocent, som placerer sig tæt på landsgennemsnittet på 77,8 %.

"Samlet set, så er vi meget tilfredse med den høje stemmeprocent, og det stærke signal lærerne har vist, ved at bruge deres stemme og demokratiske ret i forbindelse med afstemningen om denne aftale", fortæller Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening.  

Og han fortsætter: "Op til afstemningen er der afholdt lokale medlemsmøder på skolerne i Randers Kommune, hvor tillidsrepræsentanter og styrelsesmedlemmen har gennemgået aftalen  og drøftet den med medlemmerne lærerne på skolerne. Budskabet fra disse møder, har været en stor opbakning til den allerede eksisterende arbejdstidsaftale for lærerne i Randers Kommune, som danner det lokale afsæt for A20. Vi tolker lærernes overvejende ja, som et ønske om at bibeholde og videreudvikle samarbejdssporet på skolerne og med kommunen.

Vi ser frem til arbejdet med implementeringen af A20 på kommunes skoler", slutter Leif Plauborg. 

 

Emner

Målgruppe