Medlemmer

 • 23 januar 2018

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/23-januar-2018 19. februar 2018

 • Folkemødet i Randers - fyraftensmøder - mødet er flyttet

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2022/januar/folkemoedet-i-randers-1 20. januar 2022

  Foredragsrække varmer op til årets Folkemøde Randers. I samarbejde med oplysningsforbundet AOF Randers bydes der på et månedligt fyraftensmøde om et aktuelt emne i Randers Kommune. På det første møde ser kommunalforsker Roger Buch på det netop overståede kommunalvalg.

 • 28. november 2017

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/28-november-2017 1. december 2017

 • Den skriftlige beretning for 2019

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2020/den-skriftlige-beretning-for-2019 4. marts 2020

  På kredsstyrelsesmødet den 3. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning. På generalforsamlingen den 19. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af den mundtlige beretning.

 • 21. november 2017

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/21-november-2107 27. november 2017

 • 14. november 2017

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/referater-fra-styrelsesmoeder/14-november-2017 28. november 2017

 • Medlemsbrev

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2019/december/medlemsbrev 18. december 2019

  Randers Lærerforening har i dag udsendt nedenstående medlemsbrev til medlemmerne.

 • Styrelsen anbefaler et ja

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2020/august/styrelsen-anbefaler-et-ja 18. august 2020

  Styrelsen i Randers Lærerforening har indgående drøftet arbejdstidsaftalen, og konklusionen er, at alle anbefaler et ja.

 • Valgprocedure

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2020/valgprocedure 6. februar 2020

  På generalforsamlingen den 10. juni 2020 skal der gennemføres en række valg. Valgene gennemføres efter denne procedure

 • Valgprocedure

  Sti: https://dlfranders.dk/kreds-130/generalforsamling-2022/valgprocedure 25. februar 2022

  Når der på generalforsamlingen skal vælges til de forskellige poster, foregår det efter denne procedure


 • Her vises 101 til 110 ud af 127

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner