3. oktober 2017

Dagsorden kredsstyrelsesmøde, den 3. oktober 2017 kl. 10.30 – 13.30

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 3. oktober kl. 10.30 – 13.30

Facilitator: Mads Christensen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

505.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

506.

Godkende referatet fra den 26. september

Godkende referat

 

godkendt

507.

Kongres

OK18
Skoleidealet
Lærerarbejdslivet
FTF og LO

Formandens beretning

Kongresforberedende møder

De praktiske ting

Drøftelse af de forskellige punkter.

Har vi indlæg på forhånd?

Styrelsen gennemgik dagsordenen punkt for punkt. Der er ikke nogen uenighed at spore i styrelsesmedlemmernes tilkendegivelser.

508.

Nyt fra kommunen

 

 

Orientering om sag vedr. påtænkt opsigelse.

510.

Meddelelser

Datasikkerhed - deltager på kursus/info-møde den 30. oktober

 

Danmark for velfærd den 4. oktober

 

Nu muligt med 2 deltagere

Leif og Mads deltager med forpligtelsen til at undervise os alle i det.

 

 

Alle aftaler er på plads. Der er afgang kl. 07.30 fra Randers og forventet hjemkomst kl. 18.00. Vi har 10 fra BUPL med i bussen samt 4 FTR fra andre org.

511.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

Kommunikation

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

Arrangement den 27. oktober

Intet til referat.

 

512.

Økonomi

Møde med Sparekassen Kronjylland

 

Der har været drøftelser med Sparekassen om placering af en del af vores ledigblevne midler efter at bankplaceringen er udløbet. Beløbet er 780.000 kr. Der skal pointeres at investeringen skal være etisk i orden – og kontrolleres. Når det etiske er på plads, er styrelsen enige i den foreslåede placering. Se bilag

 

513.

Eventuelt

Næste møde den 24. oktober 2017 kl. 9.00 – 12.00.

 

Skolebesøg tages op på næste møde pba drøftelser.