24. oktober 2017

Dagsorden kredsstyrelsesmøde, den 24. oktober 2017 kl. 9.00 – 12.00

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 24. oktober kl. 9.00 – 12.00

Facilitator: Michael Povlsen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

514.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

Godkendt

515.

Godkende referatet fra den 3. oktober

Godkende referat

 

Godkendt

516.

Skolebesøg

Drøftelse af skolebesøg ud fra oplæg (se kommunikationsplatformen)

 

Leif går videre med oplægget og sender det til Henrik Johansen og Carsten Fredslund Andersen.

Leif undersøger om ham kan besøge Grønhøj i morgen, i forbindelse med borgmester besøget hos Birgitte.

517.

Nyt fra kommunen

 

 

Skolebestyrelsens arbejdspræmisser skal præciseres på næste TR-møde.

 

Styrelsen har behandlet aflønningen af ikke læreruddannede, og der er enighed i styrelsen, om at opsige det gamle lønforløb og foreslå et nyt lønforløb beskrevet i det nye forslag.

Forudsætning: De, der er ansat efter det gamle lønforløb, bliver der.

Behandling af tillæg for hjemmeundervisning:

Der udarbejdes en beskrivelses af tillægget.

Det udbetales løbende eller efter opgavens ophør.

Orientering om næstformandssituationen i Hoved Med.

 

518.

Meddelelser

Danmark for velfærd den 4. oktober og den 7. november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemeddelse/læserbrev om bekymring

 

 

Forslag om møde med fx Karin Hede om at vi ønsker visioner for skolen, og også om konsekvenserne af nedskæringer m.m.

Evaluering af den 4. oktober, planlægning m.m. i forhold til den 7. november.

 

 

 

 

 

 

Se komplatform - drøftelse

Der er sendt opkrævninger til de forbund og kredse, der kørte med i bussen til Odense. Der manglede noget struktur på dagen og fordeling af folk på tværs af forbundene. Drøftelsen på tværs af forbundene var meget givtig, og oplysende om vores på samme tid forskellige og alligevel ens arbejdsvilkår.

Der er efterfølgende blevet samlet op på tværs af forbundene i Randers.

Tirsdag d. 7. nov. Kl. 16 er der en lille manifestation på Rådhustorvet.

På næste styrelsesmøde udarbejder vi en film, hvor vi beskriver hvad velfærd er for os. Filmen lægges på hjemmeside og FB.

 

Der er udarbejdet en pressemeddelelse og et læserbrev om bekymrede borgere i Randers kommune. Undersøgelsen er udarbejdet af Voxmeter. 

Begge dele sendes til relevante medier.

 

Drøftelse af om vi kan forestille os, at vi kan blive enige om en sådan artikel. Leif tager kontakt til de andre.

519.

Evaluering af kongres

 

 

Hotellet ligger godt i forhold til kongrescenteret mv. Enighed om at morgenmaden kunne ”oppe sig” – men fint, at man kan møde andre kredse.

Det kan være en udfordring at dagsordenen er ”flydende”. Nogle punkter blev lidt løse i deres afslutning, når drøftelsen strækker sig over flere dage.

OK debatten burde være trukket frem, så den ikke var så tæt på afslutningen.

Mads havde fundet nogle fine madsteder både til frokost og aftensmad.

Drøftelse af den økonomiske ramme.

 

520.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

 

Kommunikation

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR-kursus den 1. november til den 3. november

 

Møde for bh.kl. ledere den 6/11

 

Møde for nye lærere den 14/11

 

Valgmøder

Kahler – ca 40 tilmeldte

Derefter må man tilmelde sig julefrokosten.

 

Mads har været i kontakt med Buchs trykkeri. Da vi ikke længere har hjemmeside eller kredsblad er samarbejdet ophørt.

Der trækkes lod om Søren og Mette. De to vindere blev Jan Solhøj og Bent Gindesgård.

 

 

 

Gl. Avernæs

19 deltagere fra RLF

 

 

Arbejdsvikår, kompetenceløft, erfaringsudveksling

 

 

Besøg d. 14/11 fra 15.30 – 17 af nye lærere i kommunen.

 

 

9/11 Anders Buhl, Mogens Nyholm, Rosa Lykke, Bjarne Overmark

14/11 Steen Bundgaard, Pernille Heilbøll, Frank Nørgaard, og konservative

Samtalemøder

521.

Økonomi

 

 

Orientering

Midlerne fra Vestjysk bank er investeret i aktier.

Budgettet ser pt ud til at balancere.

Mobil pay fungerer på Kredsens mobil tlf.

522.

Eventuelt

Næste møde den 31. oktober 2017 kl. 9.00 – 12.00.

 

Styrelsesmødet d. 7. nov er aflyst.

Michael er fraværende tirsdag d. 14. nov. Mads henter rundstykker, Pia møder ind og laver kaffe. Der dækkes bord d. 13. nov.

Leif fraværende d. 21. nov. pga. valget.