16 januar 2018

Dagsorden kredsstyrelsesmøde, den 16. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00

Tilstede: Pia, Mads, Jette, Michael og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 16. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00

Facilitator: Mads Christensen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

578.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

Små tilføjelser: PLF2, indstik, ABC – mødet d 30. jan.

579.

Godkende referatet fra den 9. januar

Godkende referat

Godkendt

580.

Nyt fra kommunen

 • Forhandling den 10. januar
 • Møde vedr specialundervisningsproces den 12. januar
 • Møde med borgmesteren den 10. januar

Styrelsen blev orienteret om hvad status er på alle forhandlingspunkter.

 

Leif fortalte fra det første møde i styregruppen. Der var ikke det store at fortælle om. Leif og Jette har haft møde med Karsten fra BUPL og Vibeke fra FOA. Der er enighed om, at de deltagende lærere aflønnes med tid og evt. overtid. Der betales særskilt for ulempegodtgørelse.

 

Leif fortalte fra mødet, hvor borgmesteren fortalte om status på situationen i kommunen lige nu og hvilke tiltag, han havde gang i.  Læreruddannelsen ligger ikke i Randers det første år (men første del må godt…), lige som hele uddannelsen ikke må ligge i Randers.

581.

Meddelelser

 • Hvad skal vi med skolen? Arrangement den 11. januar – evaluering
 • Indstikket til kalenderen
 • Møde med Anders Bondo den 30. jan. I Århus.

 

Vi er tilfredse med arrangementet.

 

Indstik til kalenderen bliver på en side og sendes før 1. feb.

Mødet med Anders Bondo – mødet er at betragte som konfliktforebyggende.

Leif tager til møde hos BUPL i Århus. Dagsorden er: Samarbejde mellem FOA, DLF og BUPL omkring trivsel på arbejdspladserne.

582.

Generalforsamling 2018

 

 • Overvejelser omkring gæster, direktør, skolechef, skole og uddannelsesudvalgsformanden (NB er medlem), eventuelle andre faglige organisationer.
 • Ydelser til styrelsen – se bilag

 

 

 

 

 • Forretningsorden – se bilag

Direktør, skolechef, skole og uddannelsesudvalgsformanden – de skal inviteres.

Faglige organisationer – drøftelse, - vedtaget at FOA, BUPL Østjylland, 3F inviteres

Skolelederforeningen inviteres ligeledes. Alle deltager i den mundtlige beretning og spisning.

 

 

 

 

Ydelse til styrelsesmedlemmer, TR ´er og andre ansatte blev gennemgået og vedtaget. Leif kan overveje at sætte støttetekster ind i forhold til overskrifterne.

Forretningsordenen blev gennemgået og vedtaget. Julegavebeløbet ændres til 800 kr.

Leif lagde op til drøftelse, om vi skal udarbejde et digitalt GF-hæfte. Enighed om, at vi ikke trykker et hæfte.

583.

Nyt fra

Pensionisterne

 

Kommunikation

 

 

Arbejdsmiljø

 

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 • Henvendelse fra medlem og fra DLF

 

Aktiviteter/kurser

 • Kursus og nytårskur

 

 

 

 

 • TR-møde den 6. februar – evt skoleideal jf Kredsudsendelse? Eller  ”Den gode opgaveoversigt”?

Der er arrangement den 22. februar.

 

Der skal meldes noget ud om vinterferie og dagpenge. Meddelelsen går til TR og der lægges en tekst på hjemmesiden.

 

Jette orienterede om at mødet er indkaldt via skolekom og insite. Leif udsender materialet vedr. insite til alle AMR-ere.

 

Pia vil gerne fortsætte med at følge PLF2, og hun er vores repræsentant i projektgruppen.

 

Vi har modtaget et skriftligt materiale fra et medlem, som vi vil anonymisere og sende til DLF.

 

 

Maden til fredag foreslås at være smørrebrød. Michael undersøger. Vi skal have et modul omkring løn. Jette er ansvarlig. Leif står for et modul om OK18.  Pia skriver til deltagerne, at de skal medtage en papirudgave af deres lønseddel.

Der er en pause i arrangementet efter kurset slutter kl 15 og arrangementet starter kl. 16.00 – 16.30 med velkomstdrinks.

 

584.

Økonomi

Kontor

 

 

 

Rengøring

Der arbejdes på at få yderligere oplysninger i forhold til ændringer i det store kontorlokale.

Pia tager billede af møblerne på Leif´s kontor og finder ud af, om det er møbler, som kan afhændes.

Leif har brug for en ny iPad eller lignende. Leif undersøger og køber.

Leif arbejder på at udarbejde en kontrakt for vores nye rengøringshjælp. Der er afskedsarrangement fredag den 26. jan kl 14. Deltager i arrangementet er de, der kan fra styrelsen.

585.

Eventuelt

Næste møde den 23. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00.