15. august 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 15. august 2017 kl. 10.30 – 13.30

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato   og sted: tirsdag den 15. august kl. 10.30-13.30
 
 

Facilitator: Michael Povlsen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

446.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

447.

Godkende   referatet fra den 20. juni

 

Godkende   referat

 

 

448.

Arbejdstid

Opfølgning fra mødet den   22. juni med forvaltningen

Lønaftale for TR

 

Styrelsen blev   orienteret om udfaldet af emnerne fra mødet med skolechefen den 22.06.17.   Styrelsen bakkede op om det fremlagte og de tiltag, som formandskabet   foreslog.

Styrelsen drøftede   børnehaveklasseledernes arbejdsvilkår set i lyset af den nye aftale.

449.

Nyt fra kommunen

Budgetorientering den 1.   september

Møde med organisationerne   den 9. august

Jette og Leif afholder   møde med konsulenterne på LCR vedr. TR

 

 

 

Orientering fra   borgmesteren om det fremtidige budget. Skolerne må ikke bare drifte med   henblik på overforbrug. Der strammes op fra kommunens side. Der forventes   bedre økonomi i kommende år.

Der er pt 6 konsulenter   ansat.

 

Orientering om   verserende sager.

450.

Meddelelser

Konference   i København – se Kredsudsendelse, eventuel deltagelse

Repræsentant   til Lærernes A-kasses repræsentantskab – Leif sidder der pt og vil gerne   fortsætte. Mads er suppleant.

 

Løntjek   uge 38-39

 

 

Vi deltager ikke.

 

 

Leif og Mads indstilles   til KSØ´s behandling af kandidatindstilling.

 

 

 

 

Meldes ud på facebook og   hjemmeside.

 

Leif og Pia skal til   møde med FUSR. Vi er ikke interesseret i et nyt møde lige nu.

Formandskabet har i   sidste uge søgt om at RLF bliver pilotprojekt på den nye   kommunikationsplatform.

451.

Nyt   fra

Pensionisterne

 

Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk   ansvarlig

(herunder   VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 

 

Kommunikationsplatform   – pilotkreds?

Hjemmeside – status   efter møde/uddannelse i København.

Arbejde med kommunikationsplatform   – se papirer på o-drevet i hjemmesidemappen – deltagelse i kursusdag

 

 

 

 

TR-uddannelse nye tr   modul 1……

TR – modul 4 (Henrik   Norup) – kredsens opgaver

Mentorer for nyvalgte   TR’er

 

 

 

Hjemmesiden kommer til   at køre fra september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nye   tillidsrepræsentanter indkaldes til møde den 19. september – Pia er ansvarlig.
  Leif taler med Henrik Norup.

 

 

Mentoropgaver fordelt.

452.

2017/18

Kommunalvalg 17

??

OK18

Indsatsområder frem mod   valget

DLF har en række punkter   til indsats frem mod valget/OK 18

Udsat til næste møde.

453.

Økonomi

Status mobiltelefon

 

 

Kopimaskine

 

Vinduer

Hvordan ser det ud med   Mobilepay-løsning

 

Tilbud?
 
 

Arbejdet starter..

Mads indkøber

 

RLF har modtaget to   tilbud. Bilag på tilbud er vedhæftet dette referat. Styrelsen besluttede at   købe kopimaskine hos Xeros (Røsfeld IT).

Michael ser på   glaslisterne på vinduerne i stueetagen. Der er konstateret hul i tagrenden   ligesom fanen er itu i spidsen. Måske skal døren renses og males.

454.

Eventuelt

Næste møde den 22.   august 2017 kl. 9.00 – 12.30.

 

Punkt til næste møde:

  •   styrelsens arbejdstid – hvordan   administrer vi enkeltvis og for fællesskabet
  •   det kommende kredskursus – indhold   og tiltag