12.december 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 12. december 2017 kl. 9.00 – 12.00

Tilstede: Pia, Mads, Jette, Michael og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 12. december 10.30 – 12.00

Facilitator: Mads Christensen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

554.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

555.

Godkende referatet fra den 28. november

Godkende referat

 

godkendt

556.

Nyt fra kommunen

Høringssvar- Styrelsesvedtægt

 

 

 

 

 

 

Mødet den 6. december

 

 

Styrelsen drøftede oplægget til ny styrelsesvedtægt.

Mht rådgivende organ ønsker vi pointeret, at der skal beskrives, hvad det rådgivende organ skal bruges til, så man kan undgå interessekonflikter med skolebestyrelser, RLF m.fl. Det rådgivende organ må aldrig træde i stedet for at høre, drøfte med de respektive samarbejdspartere.

Der er disponeret med for få medarbejderrepræsentanter set i forhold til antallet af skolebestyrelsesmedlemmer. Udtalelsen blev rettet til, og Leif sender den snarest.

Orientering fra aftalemødet.

 

Der er afskedsreception for den afgående borgmester, som ønsker et beløb til idrætstalenter. Den tiltrædende borgmester ønsker beløb til Mødrehjælpen eller den Blå Paraply. Vi fastholder vores gaveniveau: to flasker vin. Der er reception for Claus Oman den 22. dec. og Torben Hansen den 5. jan.

557.

Meddelelser

 

 

Styrelsen besluttede at kontoret lukker torsdag den 21, dec. kl 12. Kontoret åbner igen onsdag den 3. jan. til normal tid.

558.

Generalforsamling 2018

 

Se på foreløbig tidsplan

 

Punktet blev ikke nået

559.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

Kommunikation

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

Konkurrence

 

 

 

 

 

TR-møde den 12. december

 

 

Der udarbejdes et julebrev til medlemmerne.

 

Vi udlodder et par vingaver blandt de der liker vores hjemmeside i perioden onsdag til tirsdag.

560.

Økonomi

 

 

Kørselsregnskaber afleveres senest torsdag d. 14. dec.

561.

Eventuelt

Næste møde den 19. december 2017 kl. 9.00 – 12.00.