12. september 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 12. september 2017 kl. 10.30 – 13.30

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 12. september kl. 10.30 – 13.30

Facilitator: Mads Christensen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

476.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

477.

Godkende referatet fra den 29. august

Godkende referat

 

godkendt

478.

Arbejdstid

Lønaftale for TR

 

udsat

479.

Kredskursus den 4-5/9

Evaluering

Plan for opfølgning

Indsatsområder

 

Drøftet.

Opfølgning: vi er i gang med skolebesøg og temadrøftelser på TR-møder. Vi får et oplæg fra Pia og Mads til næste styrelsesmøde. Der skal være aftalt en handleplan, så vi kan komme videre med detailplanlægningen.

480.

Nyt fra kommunen

Høringssvar til budget fra RLF og et fælles med BUPL, Lederforeningen

 

Inklusionsundersøgelse – sammen med kommunen?

 

Det foreslåede høringssvar blev gennemgået og drøftet inden det fik sit endelige udtryk. Vedtaget.

Styrelsen gennemgik oplæg til høringssvar fra BUPL, Skolelederforeningen og RLF.

 

Drøftet. Vi vil gerne medvirke i en fælles undersøgelse, men vil gerne vide mere om deres sag forinden. Vi forbeholder os ret til at foretage vores egen.

481.

Meddelelser

 

 

Udsendelse af materiale om talentspejderne til pensionisterne

 

Orientering om budget-høringsvaret fra b-siden i HMU.

 

Styrelsen har drøftet sagen rent principielt. Vi videreformidler ikke materiale, der ikke kommer fra Danmarks Lærerforening eller dennes tilhørende interesseorganisationer/forretningsforbindelser.

482.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

Kommunikation

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter/kurser

 

 

Ny hjemmeside

 

Kommunikationsplatform

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde med nye TR’er – ”før modul 1”

 

Besøg af kommunaldirektøren til et kommende tr-møde?

Der er udflugt på torsdag til Nørgaards Højskole. Michael følger op på optagelsesprocedure.

Der foregår lige nu en proces for at få de to domæneområder hjem til kredsen.

Ved opstart vil vi lavet et kort kursus for TR-erne i brugen af platformen fra DLF.

Vi har netop modtaget referatet fra sidste møde i KSØU

 

Orientering fra seneste møde på VIA. Der er gang i ansættelse af ny leder på VIA for læreruddannelsen. Med hensyn til, at en del af læreruddannelsen er kommet til Randers betyder, at halvdelen af studiet skal ligge enten i Århus eller Ranum. Det lader til, at VIA arbejder med fjernstudie på en del af studiet. VIA oplyser, at de studerende mangler praksiserfaring og robusthed.

4. oktober – vi har modtaget en del tilmeldinger. Vi mangler nogle detaljer fra DLF. Vi skal være obs på, at ved frafald må suppleanten deltage.

Vi arbejder på sagen også gerne besøg af skolechef og skoledirektør.

 

483.

2017/18

Kommunalvalg 17

??

OK18

Indsatsområder frem mod valget

DLF har en række punkter til indsats frem mod valget/OK 18

Hvad er vores?

Læserbreve om temaer?

Vælgermøde?

Michael har undersøgt prisen for et leje et lokal til politisk møde i forbindelse med kommunalvalget. Prisen ligger omkring 2.000 kr.

484.

Økonomi

Status mur/tag

 

Økonomi-status blev gennemset og drøftet. Tilfredshed med delresultatet.

Kassereren og formanden blev bemyndiget til at kontakte Lån og Spar m.fl. for en investeringsaftale. Der står også for mange penge i Lån og Spar, der skal også findes en investeringsløsning på det.

Tilbud på alt murværk lyder på 10.000 kr. x 3 for ny pudsning. Michael undersøger videre.

485.

Eventuelt

Næste møde den 19. september 2017 kl. 10.30 – 13.30.