Valg til Kredsstyrelsen 2022

Computer 570251 2
Generalforsamlingen den 17. marts 2022 er en valggeneralforsamling - er du kandidat til en af de fem poster i styrelsen

På generalforsamlingen torsdag den 17. marts 2022 skal der vælges en ny kredsstyrelse med 5 medlemmer for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2024.

Der skal vælges:

Kredsformand og kongresdelegeret
Nuværende Kredsformand Leif Plauborg genopstiller.

Næstformand og kongresdelegeret
Nuværende næstformand Mads A. Christensen genopstiller.

Tre øvrige styrelsesmedlemmer (heraf to kongresdelegerede)
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret Pia Foersom genopstiller.
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret Anne Julie Høgh Boel genopstiller.
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kasserer Michael Povlsen genopstiller ikke.

Anja Bråten Møller, tillidsrepræsentant på Korshøjskolen, har meddelt, at hun er kandidat til styrelsen.

Suppleanter for styrelsesmedlemmer og de kongresdelegerede
Der skal vælges to suppleanter for styrelsesmedlemmerne samt i alt 3 suppleanter for de kongresdelegerede.

Vil du stille op?
Såfremt du overvejer at stille op til det spændende og udfordrende arbejde i Kredsstyrelsen, er du velkommen til at kontakte os og få yderligere oplysninger om arbejdsopgaver og vilkår til de forskellige poster. Du kan på næste side se en generel beskrivelse og information om de arbejdet i styrelsen.

Du er også meget velkommen til at kontakte undertegnede eller et af de øvrige medlemmer af styrelsen for at få mere information.

Der er mulighed for at melde sit kandidatur fra nu og frem til, at valghandlingen foregår på generalforsamlingen.

Såfremt du ønsker dit valgoplæg bragt på Randers Lærerforenings hjemmeside, skal det være undertegnede i hænde senest torsdag den 3. marts 2022 på mail lepl@dlf.org . Valgoplægget må maksimalt fylde et A4-ark inkl. billede. Udover valgoplægget skal du give os tilladelse til at bringe dette sammen med billedet på hjemmesiden.