Valg

Slider Valg
På generalforsamlingen skal der vælges medlemmer af styrelsen, suppleanter, revisorer m.m.

Kandidaterne har haft muighed for at indsende beskrivelser og begrundelser for deres kandidatur. Randers Lærerforening har modtaget valgoplæg fra nedenstående kandidater. Sidste frist for indsendelse var den 3. marts 2022

Klik på navnet for at læse oplægget, eller brug linket ude til venstre

Kandidat til formandsposten
Leif Plauborg

Kandidat til næstformandsposten
Mads Christensen

Såvel formand som næstformand er samtidig valgt som kongresdelegerede.

Til de tre pladser som styrelsesmedlem og de to pladser som kongresdelegerede er der følgende kandidater (opstillet alfabetisk efter fornavn):

Anja Bråten Møller

Anne Julie Høgh Boel

Pia Husted Foersom

Kandidater til posten som supplenat til styrelsen og som suppleant for de kongresdelegerede
Birgitte Ramm, tillidsrepræsentant på Grønhøjskolen og Martinella Bach, tillidsrepræsentant på Østervangsskolen.

Kritisk revisor - der skal vælges to
Bent Gindesgård og Jens Ole Sørensen genopstiller.

Revisorsuppleant
Michael Povlsen er kandidat.