Regnskab for Særlig Fond 2021

Nyt Flag Paa Laerernes Hus
Regnskabet for Randers Lærerforenings "Særlig Fond".
Resultatopgørelse 2021 2020
Huslejeindtægt 100.000 100.000
Renteindtæft 2.500 2.704
Afkast værdipapirer 23.154 17.960
Kursregulering  7.741 20.460
Indtægter ialt 133.395 141.124
     
Udgifter    
Konfliktudbetaling 0 0
Ejendomsskat -20.910 -15.653
Ejendomsforsikring -10.987 -11.211
Vedligeholdelse -6.375 -82.062
Vicevært -25.530 -26.015
Revison -15.312 -15.000
Administration  -10.732 -10.360
Porto og gebyr -1.000 -1.000
Renteudgifter pengeinst. -3.017 -471
Øvrige udgifter 0 -6.250
Udgifter i alt -93.863 -168.522
     
Årets resultat 39.532 -27.398
     
Aktiver    
Lærernes Hus 2.000.000 2.000.000
Værdipapirer 1.018.433 1.010.692
Lån og Spar 124.890 70.373
Kronjylland Garantikapital 100.000 100.000
Sparkron Opsparing 546.265 547.105
Aktiver i alt 3.789.588 3.728.170
     
Passiver    
Egenkapital primo 3.160.174 3.187.572
Årets resultat 39.532 -27.398
Egenkapital i alt 3.199.706 3.160.174
     
Gæld    
Mellemregning RLF 574.570 538.308
Anden gæld 15.312 29.688
Gæld i alt 589.882 567.996
     
Passiver i alt 3.789.588 3.728.170
     
Værdipapirer Kursværdi Kursværdi
  2021 2020
Lån og Spar Invest:    
Verden Selct 78.661 65.416
Obligationer 554.131 565.495
Danske Aktier 138.084 121.952
Emerging Markeds Aktier 19.188 23.363
Emerging Markeds Debt 37.066 41.816
European High  191.303 192.650
     
I alt 1.018.433 1.010.692