Pia Husted Foersom - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening

Pia 1
Pia Husted Foersom - nuværende medlem af styrelsen, lærer og tillidsrepræsentant genopstiller til styrelsen

Den bedste skole skabes i tæt dialog mellem folkeskolens aktører, kommune og kreds, lærere og ledere. Jeg håber mit arbejde i kredsstyrelsen er kendetegnende ved ordentlighed, nysgerrighed og en insisterende søgen efter indflydelse gennem dialog og ved at lytte.

Arbejdsvilkår
Vi skal som kreds søge mest mulig indflydelse på vores arbejdsvilkår. Vi skal blive mere nuanceret i vores dialog om arbejdstid – undervisning er kerneopgaven, men der er så mange andre opgaver, så vi bliver pressede i vores anden tid og forberedelsestid. A 20 er redskabet, der kan være med til at synliggøre, hvad vores tid bliver brugt til, hvordan vi prioritere tiden, og A20 kan være med til at synliggøre den kompleksitet, der er i et lærerarbejde.

Jeg har lyst til at fortsætte mit arbejde i Randers Lærerforening. Mine arbejdsområder er i dag sagsbehandling og udarbejdelse af barselsplaner. Jeg er også med i det pædagogiske arbejde i foreningen. Hvor jeg blandt andet deltager i arbejdsgrupper i kommunen om lærernes efter/videreuddannelse, og jeg er med i det pædagogiske arbejde i Østjylland og i Danmarks Lærerforening centralt.