Mads Christensen - kandidat til næstformandsposten i Randers Lærerforening

Mads 2020
Mads Christensen - nuværende næstformand i Randers Lærerforening genopstiller

Kære kolleger og medlemmer af Randers Lærerforening

Jeg er uddannet fra Københavns Dag- og Aftenseminarium i 2006 og har siden 2008 haft mit lærerliv på Vestervangsskolen i Randers. I 2010 blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen i Randers Lærerforening og har sideløbende været tillidsrepræsentant på Vestervangsskolen. De seneste 2 år har jeg været næstformand.

Gennem de sidste mange år har jeg således dagligt arbejdet for at fremme arbejdsvilkårene i de randrusianske folkeskoler og har oparbejdet en solid viden og indblik i Randers Lærerforenings arbejdsområder. Her er samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og styrelse helt essentielt, for at arbejdet i Randers Lærerforening bliver til gavn for alle medlemmer.

Jeg lægger stor vægt på at kommunikere klart og tydeligt, og jeg tør tage ordet og kæmpe for de bedste betingelser i den daglige undervisning, så alle lærere og børnehaveklasseledere fremadrettet kan opleve positive forbedringer i deres arbejdsliv. Det er vigtigt, at vi sætter fokus på lærernes professionelle råderum og styrker det. Det handler om mindre overstyring og kontrol, og vi skal markere en tydelig holdning til dannelse og alt det, som ikke nødvendigvis er målbart.  

Ingen skal være i tvivl om, at folkeskolens kerneopgave er undervisning, og det kræver kompetente læreruddannede undervisere på alle skoler. Folkeskoleloven skal overholdes, og alle, der underviser i folkeskolen, skal leve op til uddannelseskravene. Jeg vil arbejde for, at høj professionel kapital, et sundt arbejdsmiljø og en øget positiv omtale af folkeskolen vil betyde, at de randrusianske folkeskoler i højere grad bliver børn og forældres førstevalg, uanset hvilken folkeskole eleverne skal gå på. Vi skal sammen arbejde for, at alle elever får det rette undervisningstilbud. Det må ikke blive et spørgsmål om økonomi, men alene et spørgsmål om at skabe det bedste undervisningstilbud for eleverne samt et godt arbejdsmiljø for alle lærer og børnehaveklasseledere.

I tiden fremadrettet vil jeg arbejde for:

  • at vi kollektivt får arbejdsbetingelser, hvor medindflydelse, medinddragelse og professionel kapital vægtes højt.
  • En fuld realiseret A20 arbejdstidsaftale med en skoleplan baseret på samarbejde
  • at alle oplever en dagligdag, hvor de kan holde til de opgaver, skolearbejdet kræver – et sundt arbejdsmiljø
  • at vi har den fornødne tid til forberedelse, så vi får mulighed for at møde eleverne velforberedte og professionelt.