Leif Plauborg - kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening

Leifplauborg Dlf 01
Leif Plauborg - formand i Randers Lærerforening genopstiller til en ny periode

Kære medlemmer i Randers Lærerforening

Jeg stiller mig til rådighed for en ny periode som formand for Randers Lærerforening.

Siden Randers Lærerforening blev stiftet, har vi i de forskellige styrelser haft fokus på at yde medlemmerne den bedst mulige service. Vi skal vedblivende prioritere, at intet medlem lades alene, samtidig med at vi arbejder for at sikre alle de bedst mulige arbejdsvilkår.

Vi arbejder løbende på at forbedre tillidsrepræsentanternes muligheder og forudsætninger for, at man lokalt på de enkelte arbejdspladser har størst mulig indflydelse som tillidsrepræsentant og som lærerkollegie/medarbejdergruppe. Dette sker gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem styrelse og tillidsrepræsentanter.

Med A20 har vi fået en aftale, der når den er fuldt realiseret vil styrke lærernes professionelle råderum. Skal det lykkes er nøgleordene medindflydelse, medinddragelse og fokus på, at man løbende på skolerne arbejder med at udvikle og styrke den professionelle kapital.

Vores opgave er gennem samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere at udvikle og styrke medlemmernes muligheder for at udfylde arbejdsopgaverne, få del i relevant efter- og videreuddannelse, sikre de bedst mulige arbejdsvilkår og bidrage til, at man som ansat har den størst mulige medindflydelse på egne arbejdsvilkår. De bedste løsninger findes i fællesskab mellem kolleger, tillidsvalgte, ledere, de faglige organisationer og forvaltninger.

I Randers Lærerforening er vi en del af de faglige organisationer i byen, og vi påtager os det ansvar og de forpligtigelser, der følger af dette.

Vi skal vedblivende stå vagt om og kæmpe for vores ytringsfrihed samt retten til at træffe valg begrundet i faglige, didaktiske og pædagogiske forhold. Noget der desværre er kommet under pres i det politiske system.

Kort sagt skal Randers Lærerforening arbejde for, at

 • medlemmerne får de bedst mulige vilkår til at udføre de betroede arbejdsopgaver, herunder ordentlige forhold til at forberede og efterbehandle undervisningen
 • styrke den professionelle kapital og sikre medlemmerne et professionelt råderum
 • alle medlemmer tilbydes den bedst mulige sagsbehandling
 • være en central og handlingsorienteret organisation, der er klar til at (for)handle på alle kommunale niveauer
 • fremme arbejdsvilkårene for de tillidsvalgte, så de yder bedst muligt for medlemmerne
 • vi bruger MED-systemet aktivt på alle niveauer
 • vi som personalegruppe får ro til at udføre de betroede opgaver
 • vi ikke glemmer de gamle værdier i solidaritet og fællesskab
 • vi samarbejder med alle folkeskolens interessenter og de øvrige lokale faglige organisationer
 • folkeskolen er det naturlige valg for alle skolesøgende børn

 

Et kort cv

 • Født 16. august 1968
 • Lærer siden 1996 med linjefag i matematik og fysik
 • Ansat på Assentoftskolen, TR fra 2003 til 2016 og styrelsesmedlem i Kreds 135 (2004-2006)
 • Styrelsesmedlem og sagsbehandler i Randers Lærerforening siden 2006
 • Formand for Medlemsforum Vest i Lærernes Pension siden 2011
 • RLF’s repræsentant i Lærernes A-kasses bestyrelse i Region Midtjylland
 • Formand for Randers Lærerforening siden 2016