Indkaldelse til generalforsamling 2022

Dsc02048
Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.30 

Hvis det er muligt, så afholdes generalforsamlingen fysisk på Tradium, Vester Alle 26, Randers C.

Ellers vil afviklingen foregå virtuelt.

Foreløbig dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale

7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår

8. Valg jf. §8 i vedtægterne

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal fremsendes på mail (lepl@dlf.org) til kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 3.marts 2022.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 7. marts 2021. Medlemmer på et ansættelsessted uden TR, medlemmer af Fraktion 4 (pensionister og efterlønnere) tilmelder sig via mail (130@dlf.org - skriv generalforsamling i emnefeltet) eller telefon 8641 7188.

Vel mødt
Kredsstyrelsen