Funktionsbeskrivelse for styrelsesmedlemmer

Logo1
Her kan du læse en generel beskrivelse af forventninger, rammer og opgaver for styrelsesmedlemmer i Randers Lærerforening.

Randers Lærerforenings medlemmer opslår herved 5 ledige stillinger til besættelse pr 1. april 2022.

Vi kan tilbyde følgende stillinger:

Kredsformand

Næstformand

Styrelsesmedlem/kredskasserer

2 menige styrelsesmedlemmer/sagsbehandlere

Fælles for stillingerne er:

  • nyvalgte styrelsesmedlemmer (formanden undtaget), der ikke har gennemført Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse skal gennemføre denne (ca. 10 overnatninger). Udover dette vil der være et antal rejsedage (med overnatning) i forhold til deltagelse i kurser m.m.
  • at du skal deltage i relevant efter- og videreuddannelse omkring sagsbehandling og politiske emner
  • at du har både politiske opgaver, opgaver i forhold til sagsbehandling og løser praktiske forefaldende opgaver på kredskontoret
  • at der er tale om tidsbegrænsede ansættelser for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2024. Randers Lærerforenings medlemmer har dog mulighed for at bringe ansættelsesforholdet til ophør via en ekstraordinær generalforsamling. Sker dette er de ansatte sikret lønnen til udgangen af det pågældende skoleår
  • at jobbet skal klares helt eller delvist i fritiden i perioden 1. april 2022 til 31. juli 2022. Til gengæld vil man blive aflønnet i perioden 1. april 2024 til 31. juli 2024
  • at der etableres en vagtordning blandt de 5 ansatte i ferieperioderne, således at medlemmerne har mulighed for kontakt til foreningen på alle hverdage
  • at der er fast tilstedeværelsestid på kredskontoret
  • at der skal være vilje til at bruge mellem 40 og 100 % af den ugentlige arbejdstid på foreningsarbejde

Vil du vide mere om arbejdet på kredskontoret er du meget velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand
Randers Lærerforening