Budget og forslag om kontingent

Computer 570251 2
Budgetbemærkning og forslag til kontingent 22/23
  • Kontingentet til Randers Lærerforening og Danmarks Lærerforening foreslås hævet fra kr. 275,-. til kr. 280,- pr. måned for alm.- og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet fra kr. 40,- kr. til kr. 42,- pr måned. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet fra kr. 55,-. til kr. 57,- pr måned.
  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 818 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 230 kontingentbetalende medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter og 1 fællestillidsrepræsentant.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter i 2023
  • Der hensættes kr. 15.000,- pr. år til vedligehold af kontor og inventar, samt 15.000,- til ny kopimaskine
  • Det skal bemærkes, at udgiften til kontingent til FH-Østjylland (Fagbevægelsens Hovedorganisation) er på kr. 35,- pr. medlem om året. Randers Lærerforening bidrager med kr.  10,-. og Danmarks Lærerforening bidrager med kr. 25,- pr. medlem. 

  

Forslag om kontingent fra 1. august 2022 (pr. måned)

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

223,-

280,- (275,-)

503,- (488,-)

Dobl.org i Dansk Psykologforening

223,-

280,- (275,-)

503,- (488,-)

 

Særlige medlemmer

98,-

57,- (55,-)

155,- (149,-)

Pensionister

75,-

42,- (40,-)

117,- (111,-)