Anne Julie Høgh Boel - kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening

Anne Julie Hoegh Boel (1)
Anne Julie Høgh Boel - nuværende medlem af styrelsen, lærer og tillidsrepræsentant genopstiller til styrelsen

Jeg har gennem de sidste to år været en del af kredsstyrelsen i Randers Lærerforening. Til årets generalforsamling genopstiller jeg til denne post.  

Vi skal arbejde tæt omkring folkeskolerne i Randers Kommune, hvor vi i fællesskab skal skabe de bedste rammer for elever og lærere på skolerne.  

Jeg har været fagpolitisk engageret de sidste syv år, hvor jeg har været en flittig medspiller i en lang række fora. Randers Lærerforening skal have en tydelig stemme i den politiske debat, hvor der ofte træffes afgørende beslutninger for folkeskolerne i Randers Kommune.   

Det er vigtigt, at styrelsen repræsenterer lærerne på kommunens skoler, hvor hverdagen og rammerne indimellem er udfordrende. 

En af disse udfordringer er inklusionen i folkeskolerne, hvor der mangler kompetencer og ressourcer blandt lærerne. Lærerforeningen skal bruge sin opbakning fra medlemmerne til at påvirke og ændre skolens hverdag. Vi skal ændre det daglige krydspres lærerne står i, ved at indgå i dialog med vores politikere, så de også indser og vedkender, at der er en slagside af inklusionens idealistiske fællesskabstanke. Vi har brug for gennemtænkte og permanente løsninger på inklusion udfordringerne, så vi dagligt kan møde eleverne i et trygt og udfordrende læringsmiljø. 

Vi skal have fokus på de unge lærers forhold i overgangen mellem studiet og arbejdslivet, så mødet med praksis verdenen ikke bliver et praksischok. Vi skal fastholde og udvikle nye lærere i folkeskolen, og samtidig give værdige og rimelige rammer for den sidste del af arbejdslivet. 

Jeg vil arbejde for, at DLF fortsat er en relevant og attraktiv fagforening, der både støtter det enkelte medlem, og samtidig forholder sig aktivt til den fagligt relevante samfundsdebat.   

Fagforeningens store styrke ligger i vores stærke foreningsånd og stærke position, som vi kan drage nytte af, når samfundet og politikerne vil forme vores folkeskole og uddannelsesområde.

Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i Randers Lærerforening, hvor jeg ønsker at bidrage til, at vores fagforening vedbliver nutidig for vores medlemmer. Jeg ønske også at videreudvikle mine kompetencer indenfor sagsbehandling, samt fortsætte mit politisk arbejde. 

Det vil være mig en stor ære, hvis du vil give mig en stemme til generalforsamlingen den 17. marts. 

De venligste hilsner 

Anne Julie Høgh Boel