Indkaldelse til generalforsamling 2021

Generalforsamling 2017 (1)
Der afholdes ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening torsdag den 18. marts 2021

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 torsdag den 18. marts 2021 kl. 17.30.

Hvis det er muligt, så afholdes generalforsamlingen fysisk på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Ellers vil afviklingen foregå virtuelt (med forbehold for de på tidspunktet gældende restriktioner).

Foreløbig dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale
  7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår
  8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal fremsendes på mail lepl@dlf.org til kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 4. marts 2021.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest mandag den 8. marts 2021. For medlemmer der ikke har en tillidsrepræsentant foregår tilmelding til Randers Lærerforening på mail 130@dlf.org. Skriv Generalforsamling i emnefeltet.

Vel mødt 

Kredsstyrelsen