Valg til kredsstyrelsen 2020 – er du kandidat?

Dsc01967
På generalforsamlingen onsdag den 10. juni 2020 skal der vælges en ny kredsstyrelse med 5 medlemmer for perioden 1. juli 2020 til 31. marts 2022.

Der skal vælges:

Kredsformand og kongresdelegeret
Nuværende Kredsformand Leif Plauborg genopstiller til posten.

Næstformand og kongresdelegeret
Nuværende næstformand Jette Husum genopstiller ikke.
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret Mads A. Christensen er kandidat.

Tre øvrige styrelsesmedlemmer (heraf to kongresdelegerede)
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret Pia Foersom genopstiller.
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kredskasserer Michael Povlsen genopstiller.

Anne Julie Høgh Boel, tillidsrepræsentant på Langaa Skole er kandidat til styrelsen.

Suppleanter for styrelsesmedlemmer og de kongresdelegerede
Der skal vælges tre suppleanter for styrelsesmedlemmerne samt 2 suppleanter for de kongresdelegerede. Såfremt forslaget til vedtægtsændringer bliver vedtaget, skal der vælges to suppleanter. Birgitte Ramm, tillidsrepræsentant på Grønhøjskolen og Martinella Bach, tillidsrepræsentant på Østervangsskolen er kandidater.

Vil du stille op?
Såfremt du overvejer at stille op til det spændende og udfordrende arbejde i Kredsstyrelsen, er du velkommen til at kontakte os og få yderligere oplysninger om arbejdsopgaver og vilkår til de forskellige poster. Du kan på længere nede se en generel beskrivelse og information om arbejdet i styrelsen.

Du er også meget velkommen til at kontakte undertegnede eller et af de øvrige medlemmer af styrelsen for at få mere information.

Der er mulighed for at melde sit kandidatur fra nu og frem til, at valghandlingen foregår på generalforsamlingen.

Såfremt du ønsker dit valgoplæg bragt på Randers Lærerforenings hjemmeside, skal det være undertegnede i hænde senest den 27. maj  2020 på mail lepl@dlf.org . Valgoplægget må maksimalt fylde et A4-ark inkl. billede. Udover valgoplægget skal du give os tilladelse til at bringe dette sammen med billedet på hjemmesiden.

 

Stillingsopslag

Randers Lærerforenings medlemmer opslår herved 5 ledige stillinger til besættelse pr 1. april 2020.

Vi kan tilbyde følgende stillinger

Kredsformand

Næstformand

Styrelsesmedlem/kredskasserer

2 menige styrelsesmedlemmer/sagsbehandlere

Fælles for stillingerne er:

  • nyvalgte styrelsesmedlemmer (formanden undtaget), der ikke har gennemført Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse skal gennemføre denne (ca. 10 overnatninger). Udover dette vil der være et antal rejsedage (med overnatning) i forhold til deltagelse i kurser m.m.
  • at du skal deltage i relevant efter- og videreuddannelse omkring sagsbehandling og politiske emner
  • at du har både politiske opgaver, opgaver i forhold til sagsbehandling og løser praktiske forefaldende opgaver på kredskontoret
  • at der er tale om tidsbegrænsede ansættelser for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022. Randers Lærerforenings medlemmer har dog mulighed for at bringe ansættelsesforholdet til ophør via en ekstraordinær generalforsamling. Sker dette er de ansatte sikret lønnen til udgangen af det pågældende skoleår
  • at jobbet skal klares helt eller delvist i fritiden i perioden 1. april 2020 til 31. juli 2020. Til gengæld vil man blive aflønnet i perioden 1. april 2022 til 31. juli 2022
  • at der etableres en vagtordning blandt de 5 ansatte i ferieperioderne, således at medlemmerne har mulighed for kontakt til foreningen på alle hverdage
  • at der er fast tilstedeværelsestid på kredskontoret
  • at der skal være vilje til at bruge mellem 40 og 100 % af den ugentlige arbejdstid på foreningsarbejde

 

Vil du vide mere om arbejdet på kredskontoret er du meget velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand
Randers Lærerforening