Regnskab for Særlig Fond 2019

Regnskabet for 2019 for Randers Lærerforenings Særlig Fond. Regnskabet blev revideret den 28. februar 2020.
  2019 2018
Resultatopgørelse    
Huslejeindtægt 100.000 90.000
Renteindtæft 3.110 2.625
Afkast værdipapirer 11.710 33.956
Kursregulering  55.979 0
Indtægter ialt 170.799 126.581
     
Udgifter    
Konfliktudbetaling 1.753 22.415
Ejendomsskat 19.063 18.977
Ejendomsforsikring 11.211 11.211
Vedligeholdelse 25.559 151.667
Vicevært 25.379 25.853
Revison 13.750 13.750
Administration  10.172 9.634
Porto og gebyr 1.000 1.000
Kursregulering 0 71.700
Øvrige udgifter 1.300 1.160
Udgifter i alt 109.187 327.367
     
Årets resultat 61.612 -200.786
     
Aktiver    
Lærernes Hus 2.000.000 2.000.000
Værdipapirer 990.232 934.253
Lån og Spar 61.810 21.751
Kronjylland Garantikapital 100.000 100.000
Sparkron Opsparing 545.901 543.984
Aktiver i alt 3.697.943 3.599.988
     
Passiver    
Egenkapital primo 3.125.960 3.326.746
Årets resultat 61.612 -200.786
Egenkapital i alt 3.187.572 3.125.960
     
Gæld    
Mellemregning RLF 501.933 465.590
Anden gæld 8.438 8.438
Gæld i alt 510.371 474.028
     
Passiver i alt 3.697.943 3.599.988
     
Værdipapirer Kursværdi Kursværdi
  2019 2018
Lån og Spar Invest:    
Verden Selct 65.428 51.557
Obligationer 566.069 564.154
Danske Aktier 95.526 76.029
Emerging Markeds Aktier 26.022 21.743
Emerging Markeds Debt 39.536 36.389
European High  197.651 184.381
     
I alt 990.232 934.253