Pia Foersom - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

Pia Foersom (1)
Pia Foersom, der er nuværende styrelsesmedlem i Randers Lærerforening genopstiller til styrelsen i Randers Lærerforening

Kredsstyrelsesmedlem og pædagogiskansvarlig genopstiller for en ny periode.

Efter 4 spændende år i kredsstyrelsen står det klart for mig, at jeg brænder for mere! Jeg har valgt at genopstille til kredsstyrelsen, fordi jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at forbedre arbejdsvilkårene for medlemmerne i Randers Lærerforening.

Jeg beskæftiger mig primært med den pædagogiske strategi i foreningen. De sidste år har der foregået et stort oprydningsarbejde!

Fælles målene er blevet skrevet om – færdigheds- og vidensmålene er blevet gjort vejledende og lige nu arbejdes der på at ændre på elevplanernes indhold og form, alle planerne for udskolingen samt de Nationale test. Fra en sådan proces påbegyndes til ændringerne slår igennem i klasselokalet, er der lang vej. Men efter min bedste overbevisning, er vi på rette vej!

Den bedste skole skabes i tæt dialog mellem folkeskolens aktører. Kommune og kreds, lærere og ledere, forældre og børn. Jeg håber,  at mit arbejde i kredsstyrelsen er kendetegnende ved ordentlighed, nysgerrighed og en insisterende søgen efter indflydelse gennem dialog og ved at lytte.

Arbejdsvilkår
Vi skal som lærerforening søge mest muligt indflydelse på vores arbejdsvilkår. Vi skal blive mere nuanceret i vores dialog om arbejdstid – undervisning er kerneopgaven, men skolen 2020 kræver meget mere end forberedelse af kerneopgaven. Derfor mærker vi dagligt et kæmpe tidspres. Der er så mange andre opgaver, så vi bliver pressede i vores forberedelsestid. Jeg ville ønske, at de, der tager beslutningerne, også kunne forstå lærerarbejdets helt særlige kompleksitet!

Sammenhold og dialog
Randers lærerforening har en stor opgave. Vi skal fortsætte det tætte samarbejde mellem kreds, TR og kolleger, der hver eneste dag løfter en kæmpe pædagogisk-, didaktiskopgave. Den tætte dialog skal sikre, at vi som folkeskole og kolleger bevæger os den sammen vej, men også sikre, at der er plads til en forskellighed, så alle børn trives og udvikles samtidig med at lærerne i folkeskolerne i Randers oplever arbejdsglæde og indflydelse på deres egen arbejdsplads.

En stærk fagforening, hvor solidariteten og sammenholdet er i højsæde.

CV:

  • TR siden 2010 ved Vorup og siden Søndermarksskolen.
  • Været lærer siden 1994, og har derfor arbejdet fra det selvstyrende over mødeplan til fuldtilstedeværelse..
  • Samarbejde er for mig omdrejningspunktet
  •  Gift og mor til 4 voksne børn ml 20 og 28.