Michael Povlsen - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

Michael Povlsen (1)
Michael Povlsen, der er nuværende styrelsesmedlem i Randers Lærerforening genopstiller til styrelsen

Jeg stiller mit kandidatur til rådighed for styrelsen i Randers Lærerkreds.

Jeg vil først og fremmest arbejde for ordentlige forhold for lærerne i Randers Kommune. Det drejer sig først og fremmest om at have den nødvendige tid til at løse opgaverne, som lærerarbejdet indeholder.

Selv om Randers Lærerforening har lavet en fornuftig arbejdstidsaftale skal vi stadig stille krave om tydelige beskrivelser af opgaverne. Det gælder både indhold og tid. Der skal lægges skemaer for lærerne, så der bliver sammenhæng i forberedelse, undervisning, efterbehandling og samarbejde med kollegaer. Et  forsømt område i Randers kommunale skolevæsen er efter/videreuddannelse. Det er område jeg vil sætte på dagsordenen i den kommende valgperiode.

Jeg vil arbejde for en synlig lærerkreds, der forholder sig til de skolepolitiske udfordringer, der er i Randers Kommune. Vi skal "på barrikaderne", når kommunen byder os urimelige vilkår til at udføre et professionelt lærer arbejde.

I den forgangne valgperiode har jeg fungeret som kredskasserer. En spændende opgave, som jeg vil byde ind på, hvis jeg bliver genvalgt. Jeg har tilmed været kursusansvarlig for de hårdtarbejdende tillidsrepræsentanter. Dette foregår i KSØ kursusforum og i et samarbejde med Djurs- og Favrskov Lærerforening.

Michael Povlsen