Leif Plauborg - kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening

Leif Plauborg (1)
Leif Plauborg - Randers Lærerforenings nuværende formand genopstiller til en ny periode.

Randers Lærerforening er en god og velfungerende lærerforening, der har stor fokus på at yde medlemmerne den bedst mulige sagsbehandling. Dette område skal vi vedblivende prioritere, således at intet medlem lades alene. Samtidig skal vi løbende udvikle kredsen og kredsens rolle. Vi har øget vores fokus på det pædagogiske område, og styrelsen har i den seneste valgperiode gennemført udviklingssamtaler med alle tillidsrepræsentanter.

Randers Lærerforening skal også fremadrettet være en synlig deltager i møder i Faglig Klub, den lokale skoledebat, og gennem samarbejdet med de øvrige faglige organisationer i byen og folkeskolens interessenter.

Vi har en række mindre medlemsgrupper placeret rundt i kommunen. Vi skal vedblivende arbejde for, at de også har de bedst mulige løn- og arbejdsforhold.

Det betyder også, at der skal fokus på alle medlemmers muligheder for efter- og videreuddannelse og samarbejdet mellem kreds og kommune, tillidsrepræsentant og (skole-)leder skal udbygges. De bedste løsninger på skoler og arbejdspladser findes i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere, mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne.

Vi skal vedblivende stå vagt om og kæmpe for vores ytringsfrihed samt retten til at træffe valg begrundet i faglige, didaktiske og pædagogiske forhold. Noget der desværre er kommet under pres i det politiske system.

Kort sagt skal Randers Lærerforening arbejde for, at

 • medlemmerne får de bedst mulige vilkår til at udføre de betroede arbejdsopgaver, herunder ordentlige forhold til at forberede og efterbehandle undervisningen
 • alle medlemmer tilbydes den bedst mulige sagsbehandling
 • være en central og handlingsorienteret organisation, der er klar til at (for)handle på alle kommunale niveauer
 • fremme arbejdsvilkårene for de tillidsvalgte, så de yder bedst muligt for medlemmerne
 • vi bruger MED-systemet aktivt på alle niveauer
 • vi som personalegruppe får ro til at udføre de betroede opgaver
 • vi ikke glemmer de gamle værdier i solidaritet og fællesskab
 • vi samarbejder med alle folkeskolens interessenter og de øvrige lokale faglige organisationer
 • folkeskolen er det naturlige valg for alle skolesøgende børn

Et kort cv

 • Født 16. august 1968
 • Lærer siden 1996 med linjefag i matematik og fysik
 • Ansat på Assentoftskolen, TR fra 2003 til 2016 og styrelsesmedlem i Kreds 135 (2004-2006)
 • Styrelsesmedlem og sagsbehandler i Randers Lærerforening siden 2006
 • Formand for Medlemsforum Vest i Lærernes Pension siden 2011
 • RLF’s repræsentant i Lærernes A-kasses bestyrelse i Region Midtjylland
 • Formand for Randers Lærerforening siden 2016