Kandidater til styrelsesvalget 2020

På årets generalforsamling i Randers Lærerforening er der valg til styrelsen. Ligeledes skal der vælges kongresdelegerede, suppleanter og revisorer.

Kandidaterne har haft mulighed for at indsende beskrivelser og begrundelser for deres kandidatur. Randers Lærerforening har modtaget valgoplæg fra nedenstående kandidater. Sidste frist for indsendelse er den 27. maj 2020.

Klik på navnet for at læse valgoplægget.

Kandidat til formandsposten - Leif Plauborg

Kandidat til næstformandsposten - Mads Christensen

Til de tre pladser som styrelsesmedlem og de to pladser som kongresdelegeret er der følgende kandidater (opstillet alfabetisk efter fornavn):

Anne Julie Høgh Boel

Michael Povlsen

Pia Foersom

Kandidater til posten som suppleanter
Såfremt de foreslåede vedtægtsændringer vedtages, skal der vælges to suppleanter.

Birgitte Ramm, tillidsrepræsentant på Grønhøjskolen, og Martinella Bach, tillidsrepræsentant på Østervangsskolen stiller op som suppleanter til styrelsen og de kongresdelegerede.

Kandidater til posten som kritisk revisor - der skal vælges 2
Bent Gindesgård og Jens Ole Sørensen er kandidater.

Kandidat til posten som revisorsuppleant
Svend Madsen er kandidat.