Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Dsc01964
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening onsdag den 10. juni kl. 16.00. Generalforsamlingen afholdes som et virtuelt møde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest den 27. maj
  1. Kredsstyrelsen har udarbejdet forslag til ændringer af vedtægternes §8 om valg.
 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale
 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår
 8. Valg jf. §8 i vedtægterne – kandidater har mulighed for at bragt kandidatopslag på hjemmesiden. Valgoplæg skal være kredskontoret i hænde senest den 27. maj.
 9. Eventuelt

 

Læs mere om den praktiske afvikling af generalforsamlingen her.

Tilmelding til kredskontoret med angivelse af din mailadresse og på hvilken skole/arbejdsted, du ønsker at deltage i generalforsamlingen senest onsdag den 3. juni 2020.

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen