Budgetbemærkning og forslag om kontingent 20/21

Kredsstyrelsens budgetbemærkninger og forslag til kontingent

Budget og kontingent

Budgetbemærkninger til år 2021 og forslag til kontingent

Kontingentet til Randers Lærerforening og Danmarks Lærerforening foreslås hævet fra kr. 260,-kr. til kr. 265,- for alm.- og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet fra 37 kr. til 38 kr. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet fra  52 kr. til 53 kr.

  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 808 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 250 medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter 2020
  • Der hensættes 15.000 kr. pr.år. til ny kopimaskine
  • Der hensættes 15.000 kr. pr.år til vedligehold af kontor (nyt inventar til 1. salen)
  • Det skal bemærkes, at der vil komme en udgift til kontingent til den lokale FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på kr. 19-35  pr. medlem. Det vides ikke i skrivende stund, om der vil komme en finansiering fra centralt hold. Det første år vi vil finansiere udgfiten via egenkapitalen. 

 Forslag om kontingent fra 1.august 2020 (nuværende kontingent i parentes)

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

213,-

265,-(260)

478,- (473)

Dobl.org i Dansk Psykologforening

213,-

265,-(260)

478,- (473)

 

Særlige medlemmer

94,-

53,- (52)

147,-(146)

Pensionister

71,-

38,-(37)

109,- (108)