Anne Julie Høgh Boel - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

Anne Julie Hoegh Boel
Anne Julie Høgh Boel, tillidsrepræsentant på Langå Skole er ny kandidat til kredsstyrelsen

Efter mange overvejelser har jeg valgt at opstille som kandidat til styrelsen i Randers lærerforening. 

Mit navn er Anne Julie Høgh Boel og jeg er ansat som folkeskolelærer i Randers kommune. Jeg er 36 år gammel, gift med Kasper og mor til to børn på 6 og 9 år. 

I min fritid lader jeg op i naturen, eller på ryggen af min islandske hest. 

Jeg har gennem de sidste fem år været tillidsvalgt på Langå skole, hvor jeg har opbygget en stor indsigt og interesse for det fagpolitiske område. Her har jeg været tæt på de forandringer og besparelser, som både folkeskolen og specialområdet har gennemgået. 

Det er vigtigt, at styrelsen repræsenterer lærerne på kommunens skoler, hvor hverdagen og rammerne indimellem er udfordrende. 

En af disse udfordringer er inklusionen i folkeskolerne, hvor der mangler kompetencer og ressourcer blandt lærerne.

Lærerforeningen skal bruge sin opbakning fra medlemmerne til at påvirke og ændre skolens hverdag. Vi skal ændre det daglige krydspres lærerne står i, ved at indgå i dialog med vores politikere, så de også indser og vedkender, at der er en slagside af inklusionens idealistiske fællesskabstanke. Vi har brug for gennemtænkte og permanente løsninger på inklusionsudfordringerne, så vi dagligt kan møde eleverne i et trygt og udfordrende læringsmiljø. 

Vi skal have fokus på de unge lærers forhold i overgangen mellem studiet og arbejdslivet, så mødet med praksisverdenen ikke bliver et praksischok. Vi skal fastholde og udvikle nye lærere i folkeskolen, og samtidig give værdige og rimelige rammer for den sidste del af arbejdslivet. 

Jeg vil arbejde for, at DLF fortsat er en relevant og attraktiv fagforening, der både støtter det enkelte medlem, og samtidig forholder sig aktivt til den fagligt relevante samfundsdebat.   

Fagforeningens store styrke ligger i vores stærke foreningsånd og stærke position, som vi kan drage nytte af, når samfundet og politikerne vil forme vores folkeskole og uddannelsesområde.

Mit hjerte banker for skoleområdet i Randers kommune, hvor der stadig er mange kampe at kæmpe. Jeg vil gøre mit yderste for at løfte denne opgave, som jeg vil give en stor portion engagement, ydmyghed og iver.  

Det vil være mig en stor ære, hvis du vil give mig en stemme til generalforsamlingen d 19 marts. 

De venligste hilsner 

Anne Julie Høgh Boel