Generalforsamling 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Rand...

Valg til kredsstyrelsen 2020 – er du kandidat? Valg til kredsstyrelsen 2020 – er du kandidat?

På generalforsamlingen onsdag den 10. juni 2020 sk...

Valg af dirigent

Styrelsen foreslår tillidsrepræsentant på Læringsc...

Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden

Punkt 2 på dagsordenen

Den skriftlige beretning for 2019 Den skriftlige beretning for 2019

På kredsstyrelsesmødet den 3. marts godkendte styr...

Regnskab for 2019 og budget for 2020 og 2021

Regnskabet for 2019 blev revideret den 28. februar...

Regnskab for Særlig Fond 2019

Regnskabet for 2019 for Randers Lærerforenings Sær...

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer

Kredsstyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægts...

Ydelser til styrelsesmedlemmer

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af forman...

Budgetbemærkning og forslag om kontingent 20/21

Kredsstyrelsens budgetbemærkninger og forslag til...

Valgprocedure Valgprocedure

På generalforsamlingen den 10. juni 2020 skal der...

Kandidater til styrelsesvalget 2020

På årets generalforsamling i Randers Lærerforening...

Leif Plauborg - kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening Leif Plauborg - kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening

Leif Plauborg - Randers Lærerforenings nuværende f...

Mads Christensen - kandidat til næstformandsposten i Randers Lærerforening Mads Christensen - kandidat til næstformandsposten i Randers Lærerforening

Mads Christensen, nuværende styrelsesmedlem i Rand...

Anne Julie Høgh Boel - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening Anne Julie Høgh Boel - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

Anne Julie Høgh Boel, tillidsrepræsentant på Langå...

Michael Povlsen - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening Michael Povlsen - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

Michael Povlsen, der er nuværende styrelsesmedlem...

Pia Foersom - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening Pia Foersom - kandidat som styrelsesmedlem i Randers Lærerforening

Pia Foersom, der er nuværende styrelsesmedlem i Ra...