Susie Søndergaard

Susie 1
Efter flere overvejelser har jeg valgt at stille op til Kredsstyrelsen og se, om jeg kan være med til at præge vores forenings og vores arbejdslivs fremtid.

Mit navn er Susie Søndergaard, og jeg er ansat ved Randers kommune ved Munkholmskolen i Stevnstrup på 14. år. Jeg er gift med Per, og sammen har vi to børn, en dreng og en pige.

Min fritid bruger jeg blandt andet på oplevelser og rejser med familien, undervisning i Randers Ungdomsskole og tidligere også skolebestyrelsesarbejde på Specialskoleområdet.

I mit daglige virke er jeg ikke som sådan indblandet i det lokale arbejde med vores arbejdsmiljø eller vores arbejdstid, men derimod agerer jeg hver dag i de rammer, som er konstrueret ud fra i de aftaler, som mine gode kolleger og tillidsvalgte samt A20 har været med til at beslutte.


Jeg har siden 2013 fået en øget interesse for ansættelsesforhold, arbejdsbetingelser og undervisningsrammer, da jeg har oplevet en arbejdsdag, som er blevet væsentligt anderledes, men også et undervisningsrum og en skole som er væsentlig anderledes.

Det betyder, at vi i dag står over for flere elevtyper, flere elevbehov og flere faglige krav, som gør at vores arbejdsbetingelser er sat under pres.
Indførelsen af A20 har givet os nogle muligheder for at sætte ring om bl.a. vores forberedelsestid, men arbejdet for at sikre de gode arbejdsbetingelser og den gode undervisning er kun lige begyndt – dette gælder uanset om man arbejder i folkeskolen eller i specialområdet!


Vi har brug for en samlet og synlig Lærerforening, hvor vi i fællesskab kæmper for rettighederne for både det enkelte medlem men også de samlede medlemmer – uanset forum – og jeg ser mig selv have en stemme ind i dette arbejde.

Det gør jeg, fordi jeg aktivt deltager i debatten om skolens hverdag og udvikling, fordi jeg er god til at tænke langsigtet og finde alternative løsninger, som kommer både mine kolleger og skolen til gavn, og fordi jeg godt tør at sætte ord på de behov og de udfordringer, som vi står over for. 

Jeg vil gøre mit bedste for at løfte denne nye opgave, hvis jeg skulle blive valgt ind, hvorfor jeg håber på netop din stemme. 

De bedste hilsner
Susie Søndergaard