Pia Madsen

Pia Madsen
Efter grundige overvejelser vælger jeg nu at opstille som kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening.

Mit navn er Pia Madsen, og jeg er ansat som lærer i Randers Kommune. Jeg er 48 år gammel og bor sammen med min kæreste Jesper.

I fritiden samler jeg ny energi i naturen - mange og lange gåture med min hund. Ligeledes nyder jeg at rejse ud i verden, og få nye input til hverdagen.

Jeg er ansat og fungerende TR på Randers Specialskole. Før sammenlægningen  var jeg på Firkløverskolen, og her startede jeg som tillidsvalgt i 2005. Jeg har derfor i 17 år været tæt på foreningsarbejdet omkring de forandringer og besparelser, som folkeskolen og specialområdet har gennemgået.

For mig er det vigtigt, at styrelsen i Randers Lærerforening er repræsenteret af de forskellige skoler, der er i Randers Kommune, og dermed også specialområdet.

Noget af det vigtigste for mig, er at lærerne har gode arbejdsbetingelser. At der laves skemaer med sammenhæng mellem undervisning, forberedelse og efterbehandling, hvilket er en stor del af A20. Samarbejdet mellem kollegaer er en anden vigtigt faktor for mig, da det giver rig mulighed for kollegial sparring.

Desuden er elevernes ønsker og feedback, sammen med sparringen fra kollegaer noget af det vigtigste for læreren, da den enkelte lærer dermed bliver opkvalificeret til sit arbejde.

Elevernes tryghed i de forskellige læringsmiljøer er også vigtigt for mig, uanset om det er i folkeskolen eller specialområdet. Inklusion på skolerne i Randers Kommune ligger mig meget på sinde.

Jeg synes, at det er vigtigt med en synlig lærerkreds, så man ved, at der bliver kæmpet for lærernes sag i Randers Kommune, og at en samlet lærerforening støtter op om det enkelte medlem samtidig med at man forholder sig til samfundsdebatten.

Jeg vil gøre mit bedste for at løfte en ny og spændende opgave, hvis jeg bliver valgt, så derfor håber jeg, at du vil stemme på mig.

Venlig hilsen

Pia Madsen.