Jesper Lavall Nøjsen

Jesper 3
Jeg har de sidste seks år været AMR på Langå Skole, og mener nu at have mod på at udfolde mine kompetencer og erfaringer på en større arena. Derfor har jeg valgt at opstille som kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening.

Mit navn er Jesper Lavall Nøjsen. Jeg er gift med Lotte, og vi har tre børn, som alle er fløjet fra reden. Til gengæld har vi nu plejebørn.

Gennem de seneste seks år har jeg beskæftiget mig med arbejdsmiljøet – og det er et område, jeg meget gerne vil arbejde videre med, da jeg mener, at et kardinalpunkt for lærerforeningen bør være at skabe et godt arbejdsmiljø for medlemmerne ude på skolerne.

Det gode arbejdsmiljø skabes i fællesskab Man kan og skal ikke selv skabe et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at man har et stærkt bagland, som kan hjælpe med at håndtere de problematikker, man står med ude på skolerne – både de lokale tillidsvalgte og Lærerforeningen skal være en garant for trivsel for den enkelte i fællesskabet. Jeg vil arbejde for at understøtte medlemmernes professionelle valg i de problematiske krydsfelter, som eksempelvis inklusion og kvalitative læringsmiljøer, medlemmer er eksponeret for ude på skolerne.

Inklusion og arbejdsmiljø Der har været mange besparelser på skoleområdet, og derfor opleves det desværre alt for ofte, at der hverken er penge eller ressourcer med til at løfte inklusionsopgaven for elever i folkeskolen eller specialregi. Det betyder, at flere af vores kollegaer kommer til at stå i moralske dilemmaer, som presser deres faglighed og menneskelighed. Yderste konsekvens af dette, kan være en sygemelding, og man skal ikke blive syg af at passe sit arbejde. Der skal være langsigtede og målrettede undervisningstilbud og flere lærere til at løfte opgaven. Der skal gennem vedvarende politisk pres og dialog skabes en bredere politisk og folkelig forståelse for, hvilke konsekvenser det har for skolen, eleverne og lærerne, når der er mangel på ressourcer og kompetencer ude på kommunes folkeskoler.

Skolernes tillidsvalgte Skoleområdet har gennem de sidste mange år gennemgået store forandringer, som betyder, at kompleksiteten for de tillidsvalgte kan være svær at navigere i. Arbejdsmiljøet er under pres, bl.a. fordi der er mangel på ressourcer og kompetencer inden for inklusionsområdet og en øget opgavebyrde. Lærerforeningen skal styrke samarbejdet mellem TR og AMR ude på skolerne og i lærerforeningen, så vi i fællesskab kan løse nogle af de gotiske knuder arbejdsmiljøet lider under.

Arbejdsmiljø og ledelsen Jeg har arbejdet i MED- og TRIO udvalgene samt skolebestyrelsen på Langå Skole og været en aktiv medspiller omkring lokale drøftelser f.eks. omkring skoleårets planlægning og prioriteringer af ressourcer på skolen. Gennem dette arbejde har jeg erfaret, at gensidig tillid mellem de tillidsvalgte og ledelsen er en vigtig faktor for at kunne udvikle skolen pædagogisk og didaktisk. Det er ledelsen, som har hovedansvaret for prioriteringen af ressourcer og uddelegering af opgaver, men de tillidsvalgte og lærerforeningen skal være med til at kvalificere ledelsens beslutninger med baggrund i A-20 for at forbedre arbejdsmiljøet for medlemmerne.

Hvis jeg bliver valgt ind i styrelsen i RLF, vil jeg være med til at præge den politiske debat og sætte folkeskolen på dagsordenen, samt arbejde for en fremtidig attraktiv fagforening, der varetager medlemmernes rettigheder, hvad enten det er på det personlige plan, det politisk plan eller i samfundsdebatten.