Dagsorden

Dsc02051
Her finder du dagsorden m.m. til den ekstraordinære generalforsamling

Der skal i alt vælges et styrelsesmedlem og 2 suppleanter på den ekstraordinære generalforsamling. Kandidater, der har indsendt navn m.m. senest den 21. april er nævnt på denne side. Man kan stille op indtil valget starter på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og valgprocedure

3. Valg af et styrelsesmedlem, der samtidig er 1. suppleant som kongresdelegeret

Kandidater til styrelsen

Jesper Lavall Løjsen

Pia Madsen

Susie Søndergaard

4. Valg af 2 suppleanter til styrelsen. Suppleanterne er samtidig henholdsvis 2. og 3. suppleant som kongresdelegerede.

Kandidater til posten som suppleant

Anna Rysbjerg