Inklusionsundersøgelsen 2014

Randers Lærerforenings inklusionsundersøgelse fra efteråret 2014. Undersøgelsen viste store udfordringer på skolerne.
Inklusionsundersøgelsen 2014