Randers skal ansøge om at stoppe de nationale test af skolebørn

Pædagogiske ansvarlig i Randers Lærerforening Pia Foersom har denne kommentar til, at byrådet mandag den 9. september behandler en ansøgning om fritagelse for nationale test i folkeskolen.
Test

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede d.20. august 2019 at fastholde ønsket om at Randers Kommune skal søge om fritagelse fra krav om nationale test i folkeskolen.

At udvalget ønsker at løfte denne sag, sætter Randers Lærerforening stor pris på! Randers Lærerforening opfordrer til, at byrådet følger indstillingen fra Skole-og uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Det er flere gange blevet påvist af førende eksperter på området, at testresultaterne er usikre eller end dog forkerte. Senest i foråret og derfor bør de fjernes eller i det mindste sættes på pause – jo før, jo bedre.

Langt de fleste børn og unge trives i folkeskolen, men desværre viser nylige undersøgelser, at flere børn og unge rammes af mentale sundhedsproblemer, og at problemet er støt stigende.

Børn, som bliver bedømt hele livet, ser ud til at være dem, der har det værst. Ifølge forskerne på Aalborg Universitet Iben Nørup og Betina Jacobsen ses en stigning i dårlig trivsel, som er fuldstændig sideløbende med indførelsen af omfattende test. De børn, som er blevet testet hele deres liv, er også de børn, som har dårligere mistrivsel/mental sundhed. Det er tankevækkende. For det handler ikke kun om særligt udsatte grupper eller socialklasser, men om hele midtergruppen fra alle slags hjem.

Pædagogiske test er et vigtigt arbejdsredskab for lærerne i deres tilrettelæggelse af undervisningen, men det er på høje tid at kaste et kritisk blik på testkulturen, og hvad de unødvendige test har af konsekvenser for eleverne.

Folkeskolen skal have fokus på mestring frem for præstationer. Vi skal kaste et kritisk blik på brugen af karakterer og test, og turde fjerne al unødvendig brug. Vi kan og skal gøre op med de tiltag, der medfører en usund sammenlignings- og præstationskultur, så vi får en folkeskole, hvor man øver mere og bedømmer mindre. Det vil være sundt for alle.

Så herfra skal opfodres til, at byrådet ligeledes bakker op og søger om fritagelse fra krav om obligatoriske nationale test af folkeskolebørnene i Randers kommune.

 

Pia Foersom
Pædagogisk ansvarlig
Randers Lærerforening