Kongres 2019

Leif Kongres 2019 1
Efter tre spændende dage med gode debatter, vedtagelse af et folkeskoleideal og valg til formandsposten og næstformandsposten i Danmarks Lærerforening er kongressen 2019 overstået.

Den vigtigste kongres i mange år - sådan må man se på Kongres 2019 fra start til slut.

Folkeskoleidealet
Ikke mindst vedtagelsen af et folkeskoleideal, valg af næstformand, et kig mod de kommende periodeforhandlinger, debat om "er vi gearet til fremtiden?" og så lige nogle vedtægtsændringer.

Folkeskoleidealet fik mange ord med på vejen - lige fra Alexander Von Oettingen, der har været med i hele processen til debat om enkelte vendinger i formuleringen af de enkelte punkter. Tillidsrepræsentanterne fra Randers Læreforening deltog for to år siden i et kursus, hvor vi folkeskoleidealet blev debatteret hen over en eftermiddag.

Randers Lærerforenings delegerede stemte for forslaget til Folkeskoleideal.

Folkeskoleidealet finder du her

Næstformandsvalget
Næstformandsvalget fyldte meget - hvad skulle der ske, hvordan ville det ende? Dette valg var et af kongressens sidste punkter (valg af revisor og eventuelt var de eneste herefter). To spændende indlæg fra de to kandidater og tilsvarende oplæg fra to "anbefalere". Som vi skrev tidligere på hjemmesiden, så stemte de delegerede fra Randers Lærerforening på Dorte Lange. Dorte vandt valget med 163 stemmer - Morten fik 130 stemmer.

Periodeforhandlingen og Ny Start
Vi fik en lang og god debat, hvor mulige scenarier, den aktuelle sitaution m.m. blev vendt. Undervejs i debatten var Randers Lærerforening også på talerstolen. 

"Er vi gearet til fremtiden?"
Det er en spændende overskrift og indholdet handler om Danmarks Lærerforenings fremtid. Hvor skal vi hen? Hvordan sikrer vi bæredygtige kredse? Skal der laves nye mønstre for samarbejder osv? Det bliver en proces, der være fortløbende, det næste lange stykke tid. Men nærhedsprincippet er vigtigt - og et spørgsmål skal være, hvordan vi sikrer den lokale repræsentation.

Vedtægtsændringer
En del af fremtiden handler om, at vi skal have de rigtige vedtægter. Et af forslagene til vedtægtsændringer handler om kontingentfritagelse for fraktion 4 medlemmer. Forslaget, der blev vedtaget, ændrer på, hvornår man opnår kontingentfritagelse. Når ændringen træder i kraft fra 2021, vil man opnå kontingentfritagelse som medlem af fraktion 4, 12 år efter ens folkepensiondato.

Et andet vedtægtsændringsforslag, der blev vedtaget, giver kredsene mulighed for at afholde generalforsamling hvert andet år i stedet for hvert år.

Formandens beretning
Tro mod traditionen aflagde formanden beretning, der var gæster fra såvel udland som indland. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, formand for KL Jakob Bundsgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og generalsekretær i Education International David Edwards kom med spændende indlæg - alt dette er beskrevet på folkeskolen.dk

Kort sagt var kongres 2019 en god og særdeles vigtig kongres for det videre arbejde i Danmarks Lærerforening - et arbejde, der bl.a. har til mål at få skabt en central arbejdstidsaftale i foråret 2020.

Kongres 2019

Leif Plauborg var på kongressens talerstol - se hans indlæg her.

Emner

Målgruppe