Hvilken folkeskole har vores børn brug for?

Folkeskolen repræsenterer samfundets fremtid. Det er i folkeskolen, at vi danner og uddanner de kommende generationer af medborgere. Derfor er folkeskolen Danmarks vigtigste samfundsbærende institution. At sikre en god folkeskole til vores børn bør stå øverst på politikernes liste i valgkampen og ikke mindst efter valget.

Folketingsvalget er udskrevet i dag, alligevel har valgkampen været i gang i lang tid. Vi har set, at flere kandidater melder sig klar til at kæmpe børnenes kamp i daginstitutioner og skoler. Men hvad er det egentlig for en folkeskole, børnene har behov for? Og hvad er det for en skole, de får i dag?

Alle børn har behov for og ret til en hverdag i folkeskolen, hvor de trives og udvikler sig fagligt og socialt. Alle børn har behov for og ret til velforberedt og inspirerende undervisning af høj kvalitet. Alle børn har behov for og ret til at blive undervist af uddannede lærere, der kender dem og kan møde dem, hvor de er.

Antallet af lærere ansat i Randers Kommune er faldet med mere end 20% siden 2009. Antallet af elever er kun faldet med ca. 11%. Nettoudgiften pr folkeskoleelev er faldet fra 2017 til 2018 med ca. kr. 1.300,- pr elev, hvilket svarer til en besparelse på 1,9%.

I Randers Kommune har ca 1/4 af forældrene valgt folkeskolen fra og besluttet, at deres børn skal gå i en fri- eller privatskole. Vi har i Danmark en fin tradition for frie skoler som et alternativ for familier, der vælger et andet skoletilbud til. Men for mange forældre er det valg i dag blevet et fravalg af folkeskolen.

Og ikke kun forældrene vælger folkeskolen fra. 26.500 lærere har valgt at arbejde uden for folkeskolen – det svarer til mere end hver tredje uddannede lærer i Danmark. Der er i dag omfattende problemer med at rekruttere uddannede lærere, og løsningen bliver mange steder, at der sættes vikarer ind i stedet. På landsplan er der sket en fordobling af brugen af løse, ofte uuddannede, vikarer siden 2013.

Mon det handler om de rammer, der fra politisk side er sat for folkeskolen?

Skal folkeskolen igen være både forældrenes og lærernes førstevalg, kræver det, at politikerne lytter til bekymringerne hos de mennesker, der har deres daglige gang i skolen, og bidrager til at skabe den folkeskole, børnene har brug for. En skole med plads og tid. En skole med faglighed og fokus på både fællesskabet og den enkelte.

Så kære politikere: Vi vil folkeskolen, vil I være med?