Tillykke med valget

Ulla Krogh og Leif Plauborg er begge blevet genvalgt til en ny periode i Lærernes Pensions medlemsforum.

Lærernes Pension har to medlemsfora, hvor medlemmer af Lærernes Pension drøfter forskellige forhold om pension, som fx ydelsesmønster, etik og investeringsstragtegi.

Ulla Krogh, børnehaveklasseleder og TR på Bjerregrav Skole og Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening var begge blandt kandidaterne til den kommende 3 års periode, og begge blev valgt. Randers Lærerforening ønsker tillykke med valget, som vi håber også kan blive til gavn for kredsens medlemmer.

Emner

Målgruppe