Pensionisterne besøger Ceresbyen i Aarhus

Besøg Campus, Ceresbyen 24, Århus C Torsdag den 5. september kl 15,00

På ceresgrunden indviede VIA i 2016 sin Campus Århus C. Her samlede man 10 for-
skelligt uddannelser bl.a. til lærer, pædagog og socialrådgiver, ialt 7000 tager deres uddannelse indenfor det gamle Ceresområde.
Efter kaffe mm vil projektleder Peter Lykke-Olesen fortælle og vise rundt.
Vi kører i egne biler. Mødestedet er receptionen i bygning B.
Tilmelding senest 30.08 til kredskontoret på tlf: 86 41 71 88

Målgruppe