Arbejdstidsaftalen er revideret

Lærerliv_097 2013 06 04 DLF Skole 003
Randers Kommune og Randers Lærerforening har revideret arbejdstidsaftalen.

I løbet af foråret har Randers Lærerforening og Randers Kommune gennemgået arbejdstidsaftalen. Der er blevet rettet enkelte formuleringer, og der er lagt vægt på, at de enkelte afsnit er tilpasset fx arbejdet med professionel kapital.

I den tidligere aftale var der desuden et afsnit om bl.a. kollektiv ferielukning. Dette afsnit er taget ud af aftalen og indgår nu som et bilag.

Forud for gennemgangen af aftalen har der været gennemført en evaluering af aftalen, dels ude på de enkelte skoler, dels på et møde hvor alle skoleledere og tillidsrepræsentanter deltog.

Du kan finde aftalen og det tilhørende bilag her eller i Vidensbanken på dlfinsite under lokalaftaler - vælg Randers Lærerforening. I Vidensbanken kan du desuden læse lønaftaler m.m. for de områder, vi overenskomstdækker i Randers Kommune. 

Emner

Målgruppe