Skolechefen fratræder

Skolechef Henrik Johansen fratræder sin stilling den 1. marts

Skolechef Henrik Johansen fratræder sin stilling som skolechef og tiltræder en stilling som udviklingschef på Læringscenter Randers. Dette sker med virkning fra den 1. marts oplyser Randers Kommune.

Vi vil her sige tak til Henrik for samarbejdet omkring folkeskolen i Randers. Et samarbejde, der har afsløret, at Henrik har et stort hjerte for skolen og bekymrer sig om elever, forældre, lærere og alle med interesse i folkeskolen. Vi har oplevet Henrik som en skolechef, der vil skolen, siger Leif Plauborg. 

Vi havde et forbilledligt samarbejde omkring arbejdstidsaftalen mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening, hvor særligt rundturen til skolerne for at præsentere aftalen står stærkt i hukommelsen. Samarbejdet mellem Henrik Johansen, Skolelederforeningen, BUPL og Randers Lærerforening har klart været med til at løfte skolen. Økonomien er blevet bedre, trivlsesundersøgelserne viser bedre resultater og karakterne ved afgangsprøverne er ligeledes blevet bedre.

Vi vil her sige tak for et godt samarbejde til glæde for elever, skoler og lærere m.fl. samt et stort held og lykke med din nye udfordring som udviklingschef, slutter Leif Plauborg, formand for Randers Lærerforening.

Kommunens pressemeddelelse kan læses her.

Emner

Målgruppe