Randers Kommune de næste 100 år

Folkemøde Randers 2019 Randers Kommune de næste 100 år Hvordan udvikler vi det lokale demokrati?

Folkemødet sætter i anledning af 100 året for indførelse af det kommunale folkestyre i Randers fokus på det lokale demokrati og dets fremtidige udviklingsmuligheder.

Gennem en række møder med forskellige temaer vil personer
fra ind- og udland med erfaringer med fx borgerinddragelse
og større åbenhed omkring kommunale beslutningsprocesser eller holdninger herom komme med oplæg, som kan danne grundlag for en drøftelse og idéudveksling med deltagerne på det pågældende møde.

Folkemøde Randers er arrangeret af:
AOF, Beboerlisten, BUPL, Enhedslisten, FOF, Integrationsstyregruppen,
De Konservative i Randers, Kristendemokraterne, Kulturelt Samvirke, LO Randers, Radikale Venstre, Randers Amtsavis, Randers Bolig, Randers
Lejerforening, Randers Lærerforening, SAM foreningen, SF, Socialdemokratiet, 3F, Tøjhuskvarterets Venner, Velfærdslisten og Venstre i Randers

Folkemødet i Randers

Se programmet for Folkemødet i Randers

Målgruppe