Ny platform Aula

Karsten Klokkerholm, læringskonsulent med fokus på it orienterede tirsdag morgen alle tillidsrepræsentanterne fra folkeskolen om Aula
Aula Er Let At Bruge

Sidste fase i udruldningen af Randers kommunes IT strategi nærmer sig. Tirsdag morgen besøgte Karsten Klokkerholm Randers Lærerforening for at informere alle tillidsrepræsentanterne om den nye platform Aula. 

Alua kommer, som en erstatning for det nuværende skole Intra. Aula er uidviklet og tænkt som en platform, som skal være enkel og let, som kommunikationsværktøj. På nuværende tidspunkt er Aula ikke tager i brug men det forventes, at alle lærer i kommunen inden det nye skoleår begynder er uddannet i brugen af Aula.

Læringskonsulet  Karsten Klokkerholm vil i samarbejde med lokale superbrugere på skolerne stå for implementeringen. Tanker er at alle lærere inden sommerferien har modtaget et tre timers kursus i brugen af Aula.